Konferencia o budúcnosti Európy

Sobota 2.10.2021, 14:00 – 17:30 Liptovská Štiavnica

14:00 – 14:30Privítanie. Spustenie viacjazyčnej digitálnej platformy: Konferencia o budúcnosti Európy

Odborná prednáška: Miroslav Hajnoš  
14:30 – 14:45Prestávka na kávu  
14:45 – 16:15Potrebuje Konferencia o budúcnosti Európy mladých ľudí?

Hlavné témy:
Silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť
Digitálna transformácia
Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport

Panelová diskusia:

Martina Širhalová, členka EHSV, Skupina I
Emil Machyna, OZ KOVO, člen EHSV, Skupina II,
Rudolf Kropil, SRK, člen EHSV, Skupina III  

Moderátor: Martina Nemethová  
16:15 – 16:30Prestávka na kávu  
16:30 – 17:30Ako presadiť záujmy mladých ľudí v rámci Konferencie o budúcnosti Európy
(Workshop)

Moderátor: Miroslav Hajnoš  
17:30Koniec

Udalosť na oficiálnej stránke „Konferencia o budúcnosti Európy

Kliknúť TU

Rečníci:

  • Martina Širhalová, manažér pre zahraničné vzťahy a vzťahy s Európskou úniou, AZZZ
  • Emil Machyna, predseda, OZ KOVO
  • Rudolf Kropil, predseda, Slovenská rektorská konferencia

Kontakt

Kontaktná osoba je Miroslav Hajnoš, hajnos@kozsr.sk

EHSV

Konfederácia odborových zväzov SR má svoje zastúpenie v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV), ktorý je poradným orgánom Európskej únie a všetkých jej inštitúcií. EHSV zastupuje široké spektrum hospodárskych, sociálnych a kultúrnych záujmov a vytvárajú tak prepojenie medzi EÚ a organizáciami občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov v členských štátoch.

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

EHSV vydáva približne 160 až 190 stanovísk a informačných správ ročne. Organizuje tiež viacero výročných iniciatív a podujatí, ktoré sú zamerané na občiansku spoločnosť a účasť odborárov. 

Dotazník o podujatiach EHSV v rámci Konferencie o budúcnosti Európy