V deväťdesiatych rokoch minulého storočia som ako študent navštívil redakciu denníka Práca so žiadosťou o hoc aj externú redaktorskú spoluprácu. S prísľubom, že sa mi ozvú, keď sa pre mňa niečo nájde, som odišiel a trpezlivo čakal, kedy tá chvíľa nastane.

Dnes sedím v tej istej budove na rovnakom poschodí, kde v tom čase redakcia sídlila, a ani nie po dvadsiatich rokoch mám tú česť sa vám prihovárať ako šéfredaktor novej ePRÁCE. Okrem identickej adresy redakcie a podobného názvu je tento nový projekt Konfederácie odborových zväzov SR zameraný tiež predovšetkým na propagáciu odborov a ich členov.

V dvojmesačných intervaloch sa budeme venovať témam, ktoré súvisia s prácou odborov. O zameraní časopisu sa viacej dozviete z rozhovoru s prezidentom KOZ SR Jozefom Kollárom. Hlavnou témou tohto čísla je sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Verím, že v ňom nájdete informácie, ktoré zúročíte pri svojej práci, alebo vám aspoň pomôžu bližšie spoznať spomínanú oblasť.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk