Zdá sa, že tu máme vlnu záujmu čoraz väčšieho počtu ľudí o stav životného prostredia. Táto téma je každým dňom vážnejšia. Žiadny človek ešte nikdy v minulosti nepocítil na vlastnej koži také rozsiahle klimatické zmeny, aké prebiehajú v týchto rokoch. Doterajšie zmeny nikdy v dejinách nemali taký rýchly priebeh, aby mohli byť registrované počas trvania jedného ľudského života. V tomto vydaní ePRÁCE sa venujeme klimatickým zmenám a ich dôsledkom.

Možno sa dozviete nové informácie. Je možné, že ste už niektoré z nich zachytili. Druhá možnosť je viac pravdepodobná, pretože o zmene klimatických podmienok na Zemi zapríčinených ľudskou činnosťou sa hovorí už niekoľko desaťročí. Novinkou však je práve spomenutý súčasný priebeh klimatickej krízy, s ktorým nepočítali ani najväčší pesimisti, a preto by sme sa jej mali s plnou vážnosťou venovať. Inak budeme mať príležitosť vidieť „začiatok konca“ v priamom prenose a z prvého radu.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk