Oslavy tridsiateho výročia Nežnej revolúcie som vnímal so zmiešanými pocitmi. Bez pochybností uznávam potrebu zmien, ktoré boli v roku 1989 nevyhnutné a neodvratné. Verím, že väčšina z nás, takisto ako ja, bola nadšená novými možnosťami, ktoré zmena režimu vytvorila. Čo mi pri spomienkach na revolúciu najviac rezonovalo z reproduktorov televízorov, bolo slovo sloboda. Rôzni respondenti používali toto slovo ako syno­nymum šťastia a spokojnosti, alebo jediného prijateľného cieľa civilizovaného človeka. Do akej miery môže byť chudobný človek slobodný?

Je neodškriepiteľné, že v porovnaní s nevydareným socia­listickým zriadením máme viac slobody. Myslím si však, že sme dávno prekonali časy, keď by sme sa mali poro­v­návať s minulosťou. Oveľa dôležitejšie, ako vzďaľovať sa nedemokratickému režimu by sme sa mali približovať k tomu demokratickému. Dnes mám pocit, že sme trošku zišli zo správnej cesty.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Anita Fáková, Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk