Predpovedaním budúcnosti sme fascinovaní, rovnako, ako všetky generácie pred nami. Rozdiel je v tom, že čo nás čaká, nám už (väčšinou) nevykladajú šamani a vedmy, ale častejšie analytici a politici, pri ktorých akosi predpokladáme, že majú budúcnosť tak trochu v rukách. Aj teraz, na začiatku novej dekády, nás obklopujú rôzne predpovede. Pohľad späť na staré prognózy však ukazuje, ako sa môžu aj najväčší odborníci a ich prepočítané výhľady mýliť, a naopak, nepredpokladané nás pozitívne prekvapilo. Aj rokmi zamestnávateľmi a tými „pravými“ ekonomickými analytikmi proklamovaný negatívny vplyv rastu minimálnej mzdy na zamestnanosť na Slovensku sa ukazuje ako obyčajné klamstvo. A keď im už nevyšlo toto zavádzanie, skúšajú zo všetkých strán napádať ambíciu Európskej komisie zaviesť mechanizmus tvorby minimálnej mzdy na európskej úrovni, o ktorom momentálne prebiehajú veľké diskusie a rokovania. Dokonca až tak, že minimálka na Slovensku by sa mala podľa nových pravidiel znižovať a proti európskemu mechanizmu sú dlhoroční severskí členovia EÚ. Slovensko je totiž prvou a jedinou krajinou v EÚ, ktorá má vytvorený mechanizmus tvorby minimálnej mzdy ako 60%-ného podielu z verifikovanej priemernej mzdy. Pravda je však taká, že škandinávske krajiny nie sú proti zavedeniu mechanizmu na výpočet minimálnej mzdy, len pripomínajú, že by tento mechanizmus nemal narušiť ich procesy vyjednávania miezd na sektorovej úrovni.

Rok 2020 nebude preto v tejto súvislosti znamenať len začiatok zmeny pre jednotlivé pracovné trhy v EÚ, o pár týždňov čakajú aj Slovensko parlamentné voľby. Stačí letmý pohľad do programov kandidujúcich strán či započúvať sa do predvolebných diskusií a hneď vieme, kto to s touto krajinou a jej obyvateľmi ako myslí. KOZ SR jednoznačne odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu. Máme eminentný záujem, aby sa realizovali také zmeny, ktoré budú v prospech kvality života zamestnancov. Vízia dôstojného života, zdravej krajiny a moderného štátu sú tým, čo nad­chýna i oslovuje čo najširšiu spoločnosť. Myšlienky solidarity a zlepšovania pracovného prostredia je potrebné dostávať do politiky, lebo iba cez ňu sa dajú veci meniť. Urobme preto z roku 2020 rok šancí a využitých príležitostí.

Marián Magdoško
Prezident KOZ SR

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

 

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Anita Fáková, Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk