Ako sa bude vyvíjať sociálna politika, zamestnanecké a zamestnávateľské prostredie po voľbách? Tieto otázky ma napĺňajú značnou nervozitou, a to z niekoľkých dôvodov. Prvým je nedostatok odborných kapacít v prostredí rodiacej sa vládnej koalície. Svedčí o tom aj fakt, že o post ministra práce nie je veľký záujem a ministerstvo práce patrí k rezortom, kde médiá len tipovali možné mená. Z toho možno dedukovať ďalší dôvod na nervozitu, a to neznalosť problematiky a neuvedomovanie si problémov, ktorým bude čeliť naša spoločnosť v oblasti práce a sociálnych vecí. Študujúc programy politických subjektov a počúvajúc vyjadrenia ich predstaviteľov, možno predpokladať akýsi konzervatívny model sociálnej politiky, ktorý by mohol teoreticky „zakonzervovať“ status quo a zamerať sa hlavne na podporu rodinnej politiky a na politiku bývania. Niekoľkokrát odznelo, že nová vláda nebude rušiť sociálne balíčky v podobe obedov alebo vlakov zadarmo. Obávam sa však, že znalosť sociálnej politiky predstaviteľov budúcej vlády sa začína a končí pri týchto dvoch opatreniach. Ale ešte väčšie obavy mám z prvkov ekonomického (neo)liberalizmu, ktoré do koaličného štvorlístka bude vnášať najmä politická strana SaS. Môžu sa dotknúť Zákonníka práce, ako aj ďalšej legislatívy vzťahujúcej sa na zamestnanecké prostredie. Viac v epráci.

Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

 

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Anita Fáková, Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk