Každoročne o takomto čase si znova uvedomujem, ako rýchlo dokáže rok uplynúť. December nám okrem Vianoc prináša ešte jeden kľúčový moment – koniec roka. Do konca roka sa treba napríklad presťahovať do nového bytu, alebo vymeniť kuchynskú linku za novú. Ja mám napríklad do tohto termínu stihnúť namontovať novú poličku. (Túto povinnosť si tuším prenášam z minulého roka).

Aj v zamestnaní sa určite nájde veľa vecí, ktoré by si zaslúžili našu pozornosť ešte v tomto roku. Nový rok by sme možno aj v práci chceli začať pri upratanom pracovnom stole, prípadne chceme ešte do konca roka stihnúť odovzdať šéfovi žiadosť o zvýšenie platu. A čo vy, máte niečo, čo neznesie odklad na rok 2018?

Naša redakcia pripravila ku koncu roka ďalšie číslo dvojmesačníka ePRÁCA. Možno vám bude robiť spoločnosť pri oddychu, ktorý vás čaká medzi Vianocami a Novým rokom.

Prajem vám pohodové Vianoce a úspešný nový rok.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk