Tak ako všetko v dnešných časoch, aj najnovšie vydanie ePRÁCE je do veľkej miery ovplyvnené koronavírusom. Niekoľkonásobne vzrástol počet podnetov našich členov na adresu Klientskeho centra odborov. Snažili sme sa väčšinu týchto prípadov priniesť na stránkach nášho mesačníka, aby rady, ktoré poskyt­li na základe týchto podnetov odborníci z rôznych oblastí, pomohli maximálnemu počtu ľudí, ktorých sa týkajú. Možno i vy sa nájdete v týchto príbehoch. Aj tento zvýšený počet podnetov je dôkazom toho, že život nám môže priniesť situácie, na ktoré nebudeme pripravení. Verím, že s novými skúsenosťami budeme pristupovať k našej existencii nielen z oportunistickej stránky. Po každej kríze nasledujú zmeny. Možno budeme budúcnosť nazývať postkovidizmom. Ľudia budú v tejto novej ére vďační za veci predtým považované za samozrejmosť. Uspokoja sa s tovarom, ktorý nemusí precestovať polovicu sveta, rozradostia ich veci, ktoré sa nedajú kúpiť, a najdrahšie pre nich bude to, čo nič nestojí.

Roland Klokner

 

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

 

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Anita Fáková, Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk