Zdá sa, že pandémia sa u nás nekonala. Opatrenia proti jej šíreniu sa pomaly uvoľňujú a my sa môžeme opäť vrátiť k našim povrchným životom. Málokto si vie predstaviť, čo nás v najbližších mesiacoch čaká. Môžeme sa dokonca domnievať, že nič hrozné, veď ani predpovede očakávaných dosahov COVID-19 na zdravie a životy sa nenaplnili. Treba si z priebehu šírenia nákazy – alebo na Slovensku skôr nešírenia – vziať príklad. Chorobu sa nám podarilo eliminovať najmä dôsledným dodržiavaním neraz veľmi nepríjemných nariadení. A teraz by mala vláda priniesť opatrenia na nápravu dosahov týchto opatrení a dôsledne ich dodržiavať. Hlavne si musí uvedomiť, že často spomínané naštartovanie ekonomiky vždy záleží od jej aktérov. Zamestnanci nie sú len poberateľmi miezd, ale sú predovšetkým najväčšou spotrebiteľskou skupinou. Nato, aby mohla spotreba riadne rásť, budeme potrebovať solventných spotrebiteľov. Nebojte sa dať ľuďom peniaze.

Roland Klokner

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

 

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Anita Fáková, Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk