Olympijské hry sú témou číslo jeden. Bol som práve v reštaurácii, keď bol v pri­amom prenose záber venovaný Anastasii Kuzminovej. Všetci prítomní upierali pohľady na obrazovky. Keď bolo jasné, kto získa zlatú medailu v biatlone, nefalšovanou radosťou prejavili svoje pozitívne pocity. Toto skupinové gesto ma utvrdilo v tom, že ešte stále dokážeme postupovať spoločne. Verím, že nielen pri športových prenosoch sme schopní spojiť sa.

Je dôležité pochopiť, že aj v živote máme priestor na zápolenie. Všetci sme súčasťou niektorého z družstiev v kolektívnom športe, ktorý sa volá sociálny dialóg. Každý z nás v ňom má svoje miesto. V tejto hre je podstatné uvedomiť si, do ktorého tímu patríme. A ako v každom kolektívnom športe, úspešný je ten tím, v ktorom hráči spolupracujú. Nie je tu miesto pre individualizmus.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk