Pri svojej práci sa stretávam s odborármi z rôznych krajov a profesií. Tí, ktorí ste v odboroch činní, iste poznáte s akými prekážkami sa odborár počas svojej práce stretáva. Sme v silnej opozícii so zamestnávateľmi, ktorí pri­stupujú k našej práci a neraz aj k nám s nechuťou a možno aj s nejakou dávkou opo­vrhovania. Potom tu máme zamestnancov, ktorí majú od nás veľké očakávania napriek tomu, že sami bojovať za svoje práva, či lepšie pracovné podmienky odmietajú.

Obe strany by pritom mali pochopiť, že robíme prácu, ktorú oni robiť nechcú. Zamestnávateľ vďaka odborárom nemusí vyjednávať s neorganizovanou masou svojich zamestnancov. Prieskum potrieb jeho zamestnancov urobíme za neho. Zamestnanci zasa nemusia trpieť občasné arogantné správanie sa manažmentu pri vyjednávaniach. Na tieto veci sme si však už nejako zvykli. Máme tu ešte jeden problém. Chceme, aby odbory fungovali lepšie. Zmena ale nepríde bez zmeny spôsobu našej práce. Aby sme dosiahli nové ciele, nemôžeme kráčať po vyšliapaných chodníkoch.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk