Skracovanie pracovného času. Poviete si: „Odborári zase vymýšľajú, ako menej robiť a podľa možností aj viac zarobiť.“ Krátenie pracovného času nie je cieľom. Je to pros­triedok ku skvalitneniu života pracujúcich. V rýchlo sa me­niacom pracovnom prostredí, akému sme dnes svedkami, je eliminovanie času v zamest­naní jedným z nástrojov, ktorým môžeme pomôcť pracujúcim prispôsobovať sa nezadržateľným zmenám. Ak ľuďom dáme viac voľného času, je predpoklad, že ho budú venovať aj svo­jmu rozvoju. Zo zahraničia poznáme niekoľko príkladov, keď zamestnanec dostane dlhodobé platené voľno, v rámci ktorého môže napríklad študovať. Je tu aj druhá strana mince. Spoločnosť sa musí pomaly pripravovať na toľko spomínanú priemyselnú revolúciu 4.0, ktorá môže znížiť množstvo voľných pracovných miest. O pracovné miesta, ktoré zvýšia pre ľudí, sa bude uchádzať niekoľko uchádzačov. Aby mali ľudia možnosť pracovať, bude potrebné zamestnať na jednu pozíciu viacerých na kratší čas.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk