Verím, že mnohí poznáte pocit, keď ste boli odkázaní na služby, ktoré by mal štát poskytovať svojim občanom. Je to predsa jeden z hlavných dôvodov jeho existencie.  Neraz sa však človek musí vyrovnávať nielen s nedostatkami vo fungovaní inštitúcií, ale aj s nezáujmom kompetentných riešiť situáciu, prípadne ich aroganciou. Dobrým príkladom toho, ako to v spoločnosti (ne)funguje, sú Železnice Slovenskej republiky. Celé obdobie po Nežnej revolúcii sú systematicky vyciciavané. A to nielen finančne, ale aj personálne. Ľudia, ktorí sú v nich dnes zamestnaní, sú železničiarmi z osemdesiatych rokov. S nostalgiou spomínajú na časy, keď boli železničiari „pánmi“. Dnes sú to zamestnanci s podpriemernou mzdou v preddôchodkovom veku. Honor sa vytratil a podmienky, v ktorých sa na železniciach pracuje, nových zamestnancov ničím neprilákajú. Cestujúcemu azda ostane už len naučiť sa vypýtať si lístok po ukrajinsky alebo srbsky.

 

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk