Áno, od 25.11.2021, kedy nadobudla platnosť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 262 musia mať všetky osoby vrátane zamestnancov pri výkone práce prekryté horné dýchacie cesty vo všetkých vnútorných priestoroch. Táto povinnosť sa netýka zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Použitie respirátora je možné nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou, v nasledovných prípadoch:

  • ak zamestnanec vykonáva rizikovú prácu, pri ktorej je vystavený záťaži teplom alebo fyzickej záťaži zaradenej do 3. alebo 4. kategórie,
  • ak sa jedná o zamestnanca s chronickým ochorením dýchacích ciest, alebo kožným ochorením tváre,
  • ak sa jedná o zamestnancov u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Pre úplnosť dodávame, že Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 262, ktorá nadobudla účinnosť od 25.11.2021 bola zavedená povinnosť pre všetky osoby (okrem zákonných výnimiek) mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom v interiéroch a v prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách. Zároveň bolo nariadené všetkým osobám na verejnosti mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom alebo inou preventívnou pomôckou t.j. postačuje rúško, šál resp. šatka. Z tejto povinnosti existujú zákonné výnimky, napr. povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty sa nevzťahuje na osoby, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2m.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk