Niekoľkokrát do roka, hlavne počas soboty a nedele ma zamestnávateľ povolá do práce, zastúpiť za kolegu, ktorý zvyčajne pre chorobu nezačne vykonávať prácu. Keďže je počas víkendov obmedzená autobusová doprava v porovnaní s bežným pracovným dňom, použijem na cestu do práce svoje vlastné motorové vozidlo. Mám s tým však vysoké náklady. Môžem požiadať zamestnávateľa o odmenu za to, že vždy prídem a vždy reagujem na jeho žiadosť okamžite i za cenu zvýšených nákladov na dopravu do zamestnania?

Odpoveď:

Ak zamestnávateľ povolá zamestnanca na mimoriadny výkon práce, ktorý je mimo jeho rozvrhu pracovných zmien (napr. počas pracovnej pohotovosti alebo v dňoch pracovného pokoja), zamestnancovi patrí v súvislosti s týmto mimoriadnym výkonom práce náhrada preukázaných cestovných výdavkov do miesta pravidelného pracoviska a späť.

Cesty zamestnanca do práce a späť sa nepovažujú za pracovné cesty, avšak zamestnancovi vznikajú v súvislosti s týmito cestami do miesta pravidelného pracoviska zvýšené výdavky a na základe ustanovenia § 6a zákona o cestovných náhradách platí, že zamestnancovi patrí za cesty vykonané v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom a späť náhrada výdavkov na pracovisko a späť.

Ak zamestnávateľ požiada zamestnanca o použitie súkromného cestného motorového vozidla na dopravu do pravidelného pracoviska a späť, patrí zamestnancovi náhrada preukázaných cestovných výdavkov.

Podľa zákona o cestovných náhradách za použitie súkromného cestného motorového vozidla zamestnancovi patrí základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné  látky, t. j. podľa údajov z technického preukazu, resp. iného dokladu preukazujúceho spotrebu pohonných látok.

Ak zamestnanec použije cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, zamestnancovi možno poskytnúť len preukázané cestovné výdavky, t. j. nie je možná dohoda o poskytnutí náhrady za použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk