Otázka: Aké sú podmienky vzniku nároku na tuto odmenu?

Metodické usmernenie Úradu vlády SR k odmene vyplývajúcej z dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na rok 2022. Metodické usmernenie vypracoval Úrad vlády SR pre účely jednotného uplatňovania priznávania benefitu na služobných úradoch, ako aj u zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, na ktorých sa vzťahuje KZVS.

Metodické usmernenie TU.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk