Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na akú výšku odstupného mám nárok, ak mi zamestnávateľ počas materskej a rodičovskej dovolenky zrušil pracovné miesto a po ich skončení mi oznámil, že inú vhodnú prácu pre mňa nemá. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné upravuje § 76 Zákonníka práce. Vo všeobecnosti platí, že výška/suma odstupného, ktoré sa zamestnancovi poskytuje pri skončení pracovného pomeru z dôvodu zrušenia jeho pracovného miesta – nadbytočnosti sa odvíja od (i) spôsobu skončenia pracovného pomeru (výpoveď alebo dohoda) a (ii) doby trvania pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa. Zákonník práce upravuje len minimálne nároky, preto je dôležité poznať aj obsah kolektívnej zmluvy, ak u zamestnávateľa bola uzatvorená. Kolektívna zmluva môže nároky zamestnanca upravovať výhodnejšie.

Pokiaľ ide o zákon, ten stanovuje tzv. „pásma“. Doba trvania pracovného pomeru sa počíta ku dňu skončenia pracovného pomeru, teda k poslednému dňu trvania pracovného pomeru. Do doby trvania pracovného pomeru sa obdobie materskej a rodičovskej dovolenky započítava v plnom rozsahu. Suma odstupného pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti je v zásade vyššia v prípade, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na skončení pracovného pomeru dohodli. V prípade výpovede je suma odstupného nižšia, avšak zamestnancovi zároveň plynie výpovedná doba. Počas výpovednej doby má zamestnanec nárok na mzdu, resp. náhradu mzdy, ak mu zamestnávateľ už neprideľuje prácu. Dĺžka výpovednej doby sa odvíja od doby trvania pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede. Súvisiacu právnu úpravu možno nájsť v § 62 ods. 1 až 3 Zákonníka práce.

Pre určenie výšky odstupného vo Vašom prípade preto bude rozhodujúca doba trvania Vášho pracovného pomeru a spôsob skončenia pracovného pomeru. Napríklad:

  • Ak ste u zamestnávateľa boli zamestnaná 1 rok a 6 mesiacov, pri dohode budete mať nárok na odstupné v sume jedného priemerného mesačného zárobku; pri výpovedi nebudete mať nárok na odstupné (pásmo „menej ako 2 roky“ trvania pracovného pomeru), ale bude Vám plynúť dvojmesačná výpovedná doba;
  • Ak ste u zamestnávateľa boli zamestnaná 3 roky a 8 mesiacov, pri dohode budete mať nárok na odstupné v sume dvoch priemerných mesačných zárobkov; pri výpovedi budete mať nárok na odstupné v sume jedného priemerného mesačného zárobku (pásmo „najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov“ trvania pracovného pomeru), ale bude Vám plynúť dvojmesačná výpovedná doba;
  • Ak ste u zamestnávateľa boli zamestnaná 7 rokov a 2 mesiace, pri dohode budete mať nárok na odstupné v sume troch priemerných mesačných zárobkov; pri výpovedi budete mať nárok na odstupné v sume dvoch priemerných mesačných zárobkov (pásmo „najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov“ trvania pracovného pomeru), ale bude Vám plynúť trojmesačná výpovedná doba; a pod.

Opäť prízvukujeme, že uvedené platí len za podmienky, že kolektívna zmluva neobsahuje inú výhodnejšiu úpravu. Pre správne určenie výšky odstupného preto odporúčame oboznámiť sa najmä so znením prípadnej kolektívnej zmluvy a § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk