Otázka: Dobrý deň, koncom mája som podala v práci výpoveď. Počas výpovednej doby som otehotnela. Existuje pre mňa ešte nejaká možnosť ako sa vrátiť naspäť do práce?

Odpoveď: Keďže výpoveď ste dali Vy – zamestnankyňa, neexistuje právny titul, z ktorého by bolo možné vyvodiť Vaše oprávnenie na návrat do zamestnania. Tehotné ženy sú vo vzťahu ku skončeniu pracovného pomeru chránené prísnejšie, než iní zamestnanci. To sa však ale vzťahuje na prípady, keď ide o skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Navyše po formálnej stránke je zamestnankyňa z pohľadu zamestnávateľa tehotná a požíva k tomu príslušnú ochranu až po tom, ako ho o tom písomne upovedomí a predloží o tom doklad.

Zákonník práce upravuje  právo odvolať podanú výpoveď, avšak za podmienky, že druhá strana bude so stiahnutím výpovede súhlasiť. Odvolanie výpovede je v takom prípade nevyhnutné urobiť, rovnako ako výpoveď, v písomnej forme. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je vhodné na odvolanie výpovede priamo uviesť kolónku, kde druhá strana potvrdí, či s takýmto stiahnutím podanej výpovede súhlasí alebo nesúhlasí.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk