Otázka: U zamestnávateľa pracujem už druhý rok na dobu určitú, a teraz som dostal oznámenie, že k 28.2.2022 končí so mnou pracovný pomer z dôvodu uplynutia doby určitej. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti?

Odpoveď:

Dávku v nezamestnanosti, ktorú veľmi často označujú aj ako „podpora v nezamestnanosti“ vypláca príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie.

Táto dávka slúži na zabezpečenie príjmu evidovanému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý stratil zamestnanie na pokrytie nevyhnutných nákladov, kým si nenájde nové zamestnanie.

Podľa § 104 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení má nárok na dávku v nezamestnanosti poistenec, ak splnil súčasne tieto podmienky:

  • je uchádzačom o zamestnanie, t. j. je registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol osobou poistenou v nezamestnanosti najmenej dva roky (t. j. 730 dní),

Z Vami uvedených informácii nie je jednoznačne možné určiť, či na dávku v nezamestnanosti máte nárok alebo nie.

Odporúčame Vám, že po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom Úrade práce, soc. vecí a rodiny, požiadajte aj o dávku v nezamestnanosti, na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, prípadne hneď pri registrácií na Úrade práce, soc. vecí a rodiny.

Sociálna poisťovňa Vás následne bude informovať, či spĺňate podmienky na priznanie dávky v nezamestnanosti.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk