Správa: Zamestnávateľ mi v pracovnej zmluve ustanovil, že pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú počas trvania materskej dovolenky jednej zamestnankyne. Nie je tam uvedený žiadny dátum. Je takáto zmluva v poriadku?

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú možno v pracovnej zmluve vymedziť nielen konkrétnym dňom, ale aj iným spôsobom, napr. skončením pracovnej úlohy alebo iných prác, alebo ako to bolo vo Vašom prípade – návratom zamestnankyne z materskej dovolenky a pod., ktorý nevzbudzuje žiadnu pochybnosť, kedy sa má pracovný pomer skončiť. Takto dohodnutý pracovný pomer končí právnou udalosťou. Pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú sa skončí uplynutím tejto doby – dôjde ku skončeniu pracovného pomeru bez toho, aby účastníci pracovného pomeru museli vykonať právny úkon smerujúci k jeho skončeniu.

Ak by zamestnanec pokračoval po uplynutí doby vo výkone práce, zmení sa pracovný pomer na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas. Ak by zamestnanec prišiel po uplynutí doby do práce a chcel vykonávať prácu, zamestnávateľ sa musí postarať o to, aby zamestnanec prácu nemohol vykonávať a ak je možné, zamestnanca vôbec na pracovisko nevpustiť (napr. zamestnanec má dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú do 31. 1. 2022 a 1. 2. 2022 pracoval a v práci pokračuje aj 2. 2. 2022, jeho pracovný pomer sa zmenil na pracovný pomer na neurčitý čas; ak by zamestnávateľ nechcel naďalej zamestnanca zamestnávať, musel by s ním uzatvoriť dohodu o skončení pracovného pomeru, prípadne uplatniť voči nemu výpoveď). Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú, aj počas tejto doby s ním zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer niektorým zo spôsobov upraveným v § 59 Zákonníka práce, a to dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru alebo skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Ak sa zamestnanec nachádza v ochrannej dobe, v momente uplynutia doby určitej sa pracovný pomer  končí. Pracovný pomer na dobu určitú sa končí uplynutím dohodnutej doby bez výnimky (ochranná doba sa totiž vzťahuje len na zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa – § 64 Zákonníka práce).

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk