Otázka: V januári 2021 som nastúpila do novej práce a krátko na to som otehotnela. Pri nástupe mi bolo povedané, že prvý rok dávajú každému pracovnú zmluvu na dobu určitú. Pracovný pomer bol teda dohodnutý na dobu určitú, do 31.12.2021. Keďže som však otehotnela, v novembri 2021 by som mala nastúpiť na materskú dovolenku. Počula som, že počas materskej a rodičovskej dovolenky je žena v tzv. ochrannej dobe. Znamená to, že môj pracovný pomer sa neskončí a bude trvať aj počas materskej a rodičovskej dovolenky?

Odpoveď: Máte pravdu, že žena a muž sú počas materskej alebo rodičovskej dovolenky v tzv. ochrannej dobe, na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že ochranná doba sa uplatňuje len pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Uvedené vyplýva z § 64 Zákonníka práce, ktorý uvádza, že „zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to…“ napríklad v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, zamestnanec alebo zamestnankyňa sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke, zamestnanec alebo zamestnankyňa sú dočasne pracovne neschopní, v karanténe, dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie a pod. Aj tu platia určité výnimky, napríklad tehotná zamestnankyňa môže dostať výpoveď pre závažné porušenie pracovnej disciplíny a pod.

Vo Vašom prípade je preto dôležité si uvedomiť, že nejde o skončenie pracovného pomeru výpoveďou, ale o skončenie pracovného pomeru uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru (skončenie podľa § 59 ods. 2 Zákonníka práce). Z uvedeného vyplýva, že ustanovenia týkajúce sa ochrannej doby nedopadajú na Vašu situáciu a ak medzi Vami a zamestnávateľom nedôjde k uzatvoreniu ďalšieho právneho úkonu, teda k predĺženiu doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu alebo k zmene pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu na pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas (dodatkom k pracovnej zmluve), Váš pracovný pomer sa skončí dňa 31.12.2021.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk