Správa: U zamestnávateľa som podal výpoveď a momentálne som vo výpovednej dobe, počas ktorej si čerpám dovolenku, ktorá mi u zamestnávateľa ostala. Našiel som si novú prácu, môžem tam nastúpiť už teraz počas dovolenky a výpovednej doby?

Odpoveď: Zamestnanec môže mať uzatvorených aj niekoľko pracovných pomerov (aj u toho istého zamestnávateľa, avšak iba na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu – § 50 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce). Taktiež zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať aj inú zárobkovú činnosť a môže uzatvoriť aj ďalší pracovný pomer, avšak ak by vykonával činnosti, ktoré majú k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, musí mať zamestnanec predchádzajúci písomný súhlas zamestnávateľa – § 83 Zákonníka práce. Primárnym účelom dovolenky, ako inštitútu pracovného práva, je  ochrana zdravia zamestnanca (nepriamo aj ostatných zamestnancov –  BOZP) a regenerácia pracovných síl zamestnanca. Bez tohto inštitútu by odpočinok zamestnanca bol garantovaný len prestávkou v práci, nepretržitým denným odpočinkom a nepretržitým odpočinkom v týždni. Zamestnanec by však nemal k dispozícii dlhší čas na svoju regeneráciu (zotavenie sa).

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk