Otázka: Je zamestnávateľ povinný poskytnúť mi voľno v prípade úmrtia môjho príbuzného?

Odpoveď:

Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno v prípade úmrtia rodinného príslušníka. Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na 2 dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb (spolu 3 dni).

Pokiaľ ide o úmrtie rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca, zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou mzdy na 1 deň na účasť na pohrebe a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb (spolu 2 dni).

Pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 1 deň, patrí zamestnancovi vtedy, ak ide o účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb (spolu najviac 2 dni).

Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk