Dotaz: Môže ma zamestnávateľ preradiť na vykonávanie úplne odlišného druhu práce, ak s tým nesúhlasím? Môžem dostať výpoveď, ak odmietnem vykonávať túto inú prácu a nedostanem odstupné?

Odpoveď:  Po vzájomnej písomnej dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom je možné preradiť zamestnanca kedykoľvek a na akúkoľvek prácu. Bez súhlasu zamestnanca môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov. To je jediný dôvod oprávňujúci zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu aj bez jeho súhlasu.

Účelom preradenia zamestnanca nie je prerušenie práce, ktorú zamestnanec vykonáva, ale nevyhnutnosť preradenia na takú prácu, ktorá by zabránila hroziacej škode. Škoda pritom nemusí hroziť len zamestnávateľovi. Prácami na zmiernenie bezprostredných následkov živelných udalostí a iných nehôd sú najmä práce spojené s obnovou prevádzky postihnutých objektov.

Pokiaľ neexistuje dôvod jednostranného preradenia na inú prácu vymedzený Zákonníkom práce, zamestnanec nie je povinný vykonávať prácu, na ktorú ho zamestnávateľ preradí.

Ak s týmto jednostranným preradením zamestnanec nesúhlasí, ide o neplatné preradenie na inú prácu, ktorého by sa mohol úspešne dovolať na príslušnom súde o neplatnosť jednostranného preradenia na inú prácu.

V prípade, ak by zamestnanec začal vykonávať prácu, na ktorú bol bez svojho súhlasu zo strany zamestnávateľa preradený, v prípadnom súdnom spore o neplatnosť preradenia na inú prácu by musel preukázať, že nesúhlasil s preradením na inú prácu, aj keď ju začal vykonávať.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk