Otázka: Kedy mám nárok na prestávku v práci ak pracujem ako vodič v mestskej autobusovej doprave vykonávajúci prepravu cestujúcich?

Odpoveď:

Organizácia pracovného času vodičov v mestskej autobusovej doprave vykonávajúcich prepravu cestujúcich, resp. všeobecne v doprave je upravená osobitným zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave. Zákon o organizácii pracovného času v doprave v znení do 1. februára 2022 upravoval povinnosť zamestnávateľa rozvrhnúť pracovný čas vodiča pravidelnej osobnej dopravy tak, aby mal po 4 hodinách času jazdy prestávku v práci najmenej 30 minút, pričom to neplatilo, ak po 4 hodinách času jazdy nasledoval nepretržitý denný odpočinok alebo nepretržitý týždenný odpočinok. Za účelom umožnenia, aby prestávka v práci mohla byť zamestnancovi poskytnutá aj skôr ako po 4 hodinách jazdy, a rovnako umožniť, aby aj denný alebo týždenný odpočinok mohol nastať skôr ako po 4 hodinách, došlo s účinnosťou od 2.2.2022 k úprave uvedeného pravidla, podľa ktorého je v súčasnosti zamestnávateľ povinný rozvrhnúť pracovný čas vodiča pravidelnej osobnej dopravy tak, aby mal najneskôr po 4 hodinách času jazdy prestávku v práci 30 minút, pričom to neplatí, ak najneskôr po 4 hodinách času jazdy nasleduje nepretržitý denný odpočinok alebo nepretržitý týždenný odpočinok.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk