Správa: Ako je to s gastrolístkami a príspevkom na stravovanie od 1. 1. 2022?

Odpoveď: Ak  zamestnávateľ poskytne stravné cez gastrolístok nad hranicu zákonom stanoveného minima (2,81 eura/deň) a príspevok zo sociálneho fondu, táto suma prevyšujúca tieto dve zložky sa stane predmetom dane a odvodov.

Rovnako, ak im poskytne príspevok na stravovanie nad zákonom stanovené hranice príspevkov, toto navyše bude pre nich predmetom dane a odvodov.

Ak  zamestnávateľ nestihne poskytnúť stravné lístky alebo príspevok na stravovanie pred začatím mesiaca, ku ktorému sa vzťahujú, budú sa z toho platiť odvody a dane.

Pokiaľ zamestnávateľ poskytuje príspevky na stravovanie zamestnancov či už peňažnou resp. nepeňažnou formou za už uplynulé dni alebo mesiace (t.j. spätne), v takom prípade nie je splnená zákonná povinnosť zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, vyplývajúca zo Zákonníka práce. Má sa za to, že pokiaľ zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie prostredníctvom PO alebo FO, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby a zamestnancom poskytuje stravovacie poukážky spätne, poskytnuté príspevky nebudú uznané za daňový výdavky. Obdobne v prípade finančného príspevku na stravovanie vyplácaného spätne, zamestnávateľ na túto časť príspevku nemôže aplikovať oslobodenie od dane a táto časť príspevku na stravovanie je zdaniteľným príjmom pre zamestnanca. Pokiaľ tento príspevok bude zdaniteľným príjmom zamestnanca v zmysle interného predpisu zamestnávateľa, je možné považovať ho za daňový výdavok zamestnávateľa v súlade s § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Príklad: V súčasnosti je päťeurový stravný lístok oslobodený od dane a odvodov, pri finančnom príspevku už nadlimitná časť podlieha zdaňovaniu. Ak  zamestnanec odpracoval 20 dní, za mesiac dostal v stravných poukážkach 100 eur, kým pri finančnom príspevku išlo o 88 eur (zvyšných 12 eur odviedol na dani a odvodoch). Od 1. 1. 2022 sa teda nemení nič pre tých, ktorí si aj v súčasnom roku vybrali finančný príspevok. Ale pre zrovnoprávnenie dostanú tí, čo doteraz mali stravné lístky, podľa tohto príkladu o 12 eur menej.

Pôvodný návrh zákona počítal s tým, že by zamestnávatelia mohli poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok dodatočne,  nevyplácali by sa dopredu. Ministerstvo práce s tým nesúhlasilo, preto to bolo vypustené. Zamestnávateľ tak bude naďalej povinný poskytovať finančný príspevok (aj gastrolístky) zamestnancovi vopred.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk