AKTUALITY

Môže byť práceneschopnosť dôvodom na nezvýšenie platu?

Prinášame vám ilustračný podnet, ktorý sme riešili v našom Klientskom centre odborov. „Som zamestnaná vo firme 4 roky. Približne pred rokom u nás zaviedli trojzmennú nepretržitú pracovnú prevádzku. Môj organizmus nebol zvyknutý na novú záťaž a objavili sa u mňa zdravotné problémy. Opakovane som bola dlhodobo práceneschopná. Zamestnávateľ medzitým zvyšoval platy všetkým zamestnancom, […viac]