AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Podpora odborárom dopravných podnikov

Odborári dopravných podnikov z Bratislavy, Košíc a Prešova, medzi ktorých patria aj základné organizácie nášho členského Integrovaného odborového zväzu, dnes ráno vstúpili do hodinového výstražného štrajku. Štrajkom chcú upozorniť, že štát stále finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou koronavírusu a hrozí rušenie liniek i prepúšťanie. KOZ SR už […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Snem IOZ: Len teoreticky a prakticky pripravení môžeme robiť úspešné kroky v prospech zamestnancov

Spolu sme silnejší – nejde len o slogan rôznych kampaní. Už v roku 2008 sa tri odborové zväzy – Odborový zväz dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva, Odborový zväz STAVBA SR a Slovenský odborový zväz pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu spojili do väčšej odborárskej rodiny. V dejinách odborov na Slovensku v […viac]

AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Odborári z dopravných podnikov (IOZ) pristúpili k ďalším krokom na podporu kolektívneho vyjednávania

Odborári z dopravných podnikov v pôsobnosti integrovaného odborového zväzu (IOZ) v Bratislave, Košiciach a Prešove (v Košiciach so ZO VMHD  a v  Bratislave s BOZV MHD) po neúspešných viacnásobných rokovaniach o dodatkoch ku kolektívnym zmluvám najmä v oblasti odmeňovania pristúpili k ďalším krokom na podporu kolektívneho vyjednávania. V záujme dosiahnutia svojho cieľa vyhlásili  vo všetkých troch dopravných podnikoch  v marci a apríli […viac]