Odborári z dopravných podnikov (IOZ) pristúpili k ďalším krokom na podporu kolektívneho vyjednávania

Odborári z dopravných podnikov v pôsobnosti integrovaného odborového zväzu (IOZ) v Bratislave, Košiciach a Prešove (v Košiciach so ZO VMHD  a v  Bratislave s BOZV MHD) po neúspešných viacnásobných rokovaniach o dodatkoch ku kolektívnym zmluvám najmä v oblasti odmeňovania pristúpili k ďalším krokom na podporu kolektívneho vyjednávania.

V záujme dosiahnutia svojho cieľa vyhlásili  vo všetkých troch dopravných podnikoch  v marci a apríli štrajkovú pohotovosť.

Rozhodujúcimi boli skutočnosti v tomto týždni (pondelok a utorok) pri rokovaniach so zamestnávateľmi.

V Košiciach sa konalo ďalšie neúspešné rokovanie (rokovania prebiehajú od apríla 2018) so zamestnávateľom, ktorý naďalej zostáva na svojom stanovisku a to v tomto čase  „navýšenie mzdových taríf neprichádza do úvahy“ a požaduje odložiť ho, minimálne od 1. júla, s čím odborári nesúhlasili. Odborári predložili návrh na rast taríf o 10 % , ku ktorému môže prísť v dvoch fázach.

Preto v súlade s rozhodnutím štrajkového výboru  sa 9. mája 2019 v čase 7,00 – 9,00 uskutočnil štrajk. Predsedovia základných organizácií oznámili, že „vodiči autobusovej a električkovej dopravy, ktorí budú na trase linky, dôjdu na konečnú a až tam sa zapoja do štrajku. Vodiči, ktorí majú v čase štrajku spoj RA alebo školský spoj, ten vykonajú“.

Štrajk sa uskutočnil v plánovanom termíne. Do štrajku sa zapojila veľká väčšina vodičov. Nejazdilo približne 97  percent vozidiel, vypravené boli iba električky do železiarní a školské spoje. O ďalšom postupe rozhodnú štrajkové výbory odborových organizácií.

Odborári Dopravného podniku mesta Košice vstúpili 9. mája 2019 od 7,00 hod. do 9,00 hod. do ostrého štrajku. Na snímke odborári pri odstavených električkách pred žželezničnou a autobusovou stanicou v Košiciach 9. mája 2019. FOTO TASR – František Iván

V Bratislave sa v utorok uskutočnilo stretnutie zamestnancov s primátorom Bratislavy. Podľa zástupcov odborových organizácií od primátora zazneli prísľuby,  ktoré naznačili určitý posun vpred k dosiahnutiu dohody. Najväčší nárast mzdy by sa mal podľa zástupcov mesta prejaviť u kvalifikovaných robotníkov a u vodičov.

Rozhodujúci bol štvrtok (9. 5.), kedy na stretnutie s primátorom nadväzovalo rozhodujúce rokovanie na úrovni odborárov a vedenia DPB, či sa situácia v DPB podarí vyriešiť. Odborové organizácie požadovali zvýšiť pre rok 2019 mzdové tarify  zamestnancom hodinovo odmeňovaným minimálne o 1,20 €/hod.  zamestnancom odmeňovaným mesačnou mzdou minimálne o 100 €/mesiac. Zamestnávateľ túto požiadavku doposiaľ odmietal a navrhoval zvýšenie len o 0,10 EUR za odpracovanú hodinu. Nakoniec prišlo medzi sociálnymi partnermi k podpisu Dodatku ku KZ DPB, a.s. , ktorý ustanovuje úpravu miezd zamestnancov v roku 2019. Z tohto dôvodu príslušne odborové organizácie participujúce na Kolektívnej zmluve zrušili s okamžitou platnosťou štrajkovú pohotovosť zamestnancov DPB, a.s.

V Prešove ani po utorkovom (7.5.) rokovaní  odborárov s vedením zamestnávateľa pred sprostredkovateľom neprišlo k dohode na raste taríf, ale ani na ďalších bodoch.  Na rokovaní odborári z pôvodne požadovaného rastu tarifných miezd o 1 € za odpracovanú hodinu (zamestnávateľ navrhoval rast o 0,10 € za odpracovanú hodinu) predložili svoj korigovaný návrh, ale ani tento zamestnávateľ neakceptoval, preto k dohode neprišlo.

Po doručení zápisu  z rokovania  aj s návrhom riešenie sporu sprostredkovateľom, odborári sú pripravení o ňom so zamestnávateľom rokovať, zároveň však už začnú so zberom podpisov od zamestnancov na vyhlásenie ostrého štrajku.

www.ioz.sk