Snem IOZ: Len teoreticky a prakticky pripravení môžeme robiť úspešné kroky v prospech zamestnancov

Spolu sme silnejší – nejde len o slogan rôznych kampaní. Už v roku 2008 sa tri odborové zväzy – Odborový zväz dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva, Odborový zväz STAVBA SR a Slovenský odborový zväz pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu spojili do väčšej odborárskej rodiny. V dejinách odborov na Slovensku v ich novodobej histórii sa tak stalo po prvýkrát, že sa tri odborové zväzy odhodlali vytvoriť nový a silnejší odborový zväz – Integrovaný odborový zväz. Dnes má IOZ silné postavenie na bipartitnej i tripartitnej úrovni.

Delegáti zväzu sa 28.novembra 2019 zišli na 2. snemu IOZ v Žiline, aby prerokovali plnenie spoločných úloh s partnerskými odborových zväzmi z Českej republiky, vyhodnotili projekt zameraný na vzdelávanie a rast členskej základne v oblasti stavebníctva, či schválili svoj rozpočet zväzu na nasledujúci rok, ako aj postup a ciele kolektívneho vyjednávania.

Prezident KOZ SR prítomných informoval o činnosti konfederácie, i úspechoch tohto roka, ako je napríklad schválenie ústavného zákona o zastropovaní dôchodkového veku, či zmena zákona o minimálnej mzde, na základe ktorého by už v roku 2021 minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019. „Intenzívne v tomto predvolebnom období rokujeme aj o možnostiach, ako zlepšiť pracovné prostredie vrátane dôstojných mzdových podmienok, ako nastaviť dôchodkový systém a opatrenia aktívneho starnutia, ako zaviesť ambicióznejší a pestrejší daňový mix, ako zabezpečiť nájomné bývanie pre mladé rodiny, ako sa pripraviť na dopady digitalizácie a klimatických zmien, či ako posilniť práva odborov na pracovisku,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.Mzdy sú pre nás absolútnou prioritou. Slovenskí zamestnanci si zaslúžia mzdy, ktoré im zabezpečia dôstojnú životnú úroveň,“ dodal.