Správa: Mám uzavretý pracovný pomer na dobu určitú a zamestnávateľovi som predložila doklad o tehotenstve. Môže so mnou zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer, aj keď som tehotná?

 Odpoveď: Po tom, čo zamestnankyňa písomne oznámila zamestnávateľovi, že je tehotná a predložila o tom lekárske potvrdenie, stáva sa v podstate chráneným zamestnancom, s ktorým je možné ukončiť pracovný pomer za podmienok uvedených v Zákonníku práce, a teda rešpektovať zákaz výpovede a pod. Výpoveď jej teda počas tehotenstva byť daná nemôže, samozrejme ak nejde o prípad keď sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje. Ak bol však pracovný pomer uzavretý na dobu určitú, pracovný pomer v takom prípade končí právnou skutočnosťou – uplynutím času, a to bez ohľadu na ochrannú dobu.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk