Správa: Našiel som si novú prácu a preto som u doterajšieho zamestnávateľa podal výpoveď. Počas výpovednej doby mi zamestnávateľ siahol na osobné ohodnotenie, ktoré som doteraz dostával každý mesiac v rovnakej výške. Ako sa môžem brániť?

Odpoveď: Každá mzda má základné zložky, ako aj pohyblivé zložky mzdy, pričom konkrétne mzdové podmienky si dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec v pracovnej zmluve alebo zamestnávateľ a príslušný odborový orgán v rámci kolektívnej zmluvy. Okrem toho, existujú aj viaceré zložky hrubej mzdy vrátane nepeňažných. Niektoré zložky mzdy sú nárokovateľné, iné nenárokovateľné, pričom konkrétny nárok vyplýva buď priamo zo zákona alebo z pracovnej či kolektívnej zmluvy. V každom prípade platí, že zákon je nadradený v tom, že základná zložka mzdy je nedotknuteľná a je priamo viazaná na pracovnú zmluvu a dohodu oboch strán, takže nie je možné na ňu siahnuť len jednostranne, napríklad z vôle zamestnávateľa. Iné je to už samozrejme pre variabilné zložky mzdy závislé od rôznych parametrov. Osobné ohodnotenie je súčasťou tzv. pohyblivej, doplnkovej zložky mzdy spoločne s prémiami, výkonnostnými odmenami alebo inými príplatkami k základnej mzde. Doplnkové príplatky akým je aj osobné ohodnotenie môžu byť upravené v internom dokumente zamestnávateľa, na ktorý môže pracovná zmluva odkazovať. Je v kompetencii zamestnávateľa určiť podmienky pre priznanie alebo rozhodnúť o podmienkach jeho vyplácania. Odporúčam preto preštudovať mzdové podmienky u zamestnávateľa.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk