Otázka:

Pracujem ako robotník vo výrobe a zamestnávateľ odo mňa vyžaduje informáciu či som bol zaočkovaný voči ochoreniu COVID-19? Ak takúto informáciu zamestnávateľovi na jeho žiadosť neposkytnem, je to dôvod pre ktorý by mi mohol dať výpoveď?  

Odpoveď:

Aktuálne daný právny stav neumožňuje zamestnávateľom, aby mohli zisťovať resp. vyžadovať od svojich  zamestnancov o tom, či boli/neboli očkovaní voči ochoreniu COVID-19. Z uvedeného vyplýva, že podľa aktuálneho právneho stavu nemá Váš zamestnávateľ daný právny základ pre zisťovanie Vašej zaočkovanosti. Rovnako tak od Vás nemôže vyžadovať ani informáciu o tom, ak by Ste aj boli zaočkovaný, akou vakcínou Ste sa nechali zaočkovať, samozrejme za predpokladu, že ako zamestnanec sám dobrovoľne poskytnete zamestnávateľovi informáciu o tom, že ste očkovaný.

Ak teda Váš zamestnávateľ od Vás vyžaduje informáciu o očkovaní proti COVID-19 a takúto informáciu mu neposkytnete resp. nechcete/odmietnete poskytnúť, nemôže Vás za to postihovať, nakoľko ho k tomu neoprávňujú príslušné právne predpisy. Ako uvádzame vyššie, informáciu o očkovaní však môžete vášmu zamestnávateľovi poskytnúť dobrovoľne.

Ak by zamestnávateľ uvažoval nad tým, že z dôvodu neposkytnutia informácie o očkovaní s Vami skončí pracovný pomer, tento postup by bol v rozpore so Zákonníkom práce, pravdepodobne by súd takúto výpoveď posúdil ako neplatnú. Je tomu tak z dôvodu, že  Zákonník práce presne vymedzuje výpovedné dôvody, ktoré môže zamestnávateľ uplatniť voči zamestnancovi. Medzi tieto dôvody nepatrí neposkytnutie informácie o očkovaní voči COVID-19.

Pozn. Táto odpoveď bola spracovaná k právnemu stavu platnému k 29.09.2021.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk