KOZ SR oslávila 25 rokov od svojho vzniku

Zúčastnení domáci a zahraniční hostia, bývalí prezidenti konfederácie, vrátane prezidenta SR Andreja Kisku, predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera si pripomenuli významné medzníky v histórii odborov na Slovensku od zakladajúceho – prvého Slovenského všeodborového zjazdu, ktorý sa konal v dňoch 9. a 10. apríla 1990, až po súčasnosť.

Dôstojné pracovné podmienky pre každého jedného zamestnanca, to je dôvod, pre ktorý má podľa prezidenta SR Andreja Kisku význam sociálny dialóg medzi odbormi a zamestnávateľmi. „Nie vždy sú spokojní všetci, ale vždy je dôležité pripomínať si o čo ide. Ide o hľadanie harmónie medzi povinnosťami v práci a súkromným životom. Medzi výkonmi v profesii a starostlivosťou o rodinu. Medzi možnosťami zamestnávateľa a predstavami zamestnancov,“ povedal prezident a doplnil, že hlavný cieľ, ktorý by mal dialóg zamestnávateľov a odborov sledovať, je „dosiahnuť kvalitu života ľudí na Slovensku, ktorí v zamestnaní trávia podstatnú časť svojho života“. Vyzval k zodpovednému partnerstvu odborárov, zamestnávateľov a k politike založenej na vzájomnom pochopení a rešpekte.

Predseda vlády Robert Fico vo svojom vystúpení poukázal na politickú stabilitu Slovenska, ktorú oceňujú domáci aj zahraničí investori, na prínos KOZ SR pri zavedení spoločnej európskej meny a tiež na hodnotovú blízkosť vládneho Smeru-SD a KOZ SR. „Dovolím si tvrdiť, že naša spolupráca je dnes na kvalitatívne najvyššej úrovni v histórii novodobej SR. Máme rovnaký pohľad na funkciu štandardného európskeho sociálneho modelu, kde sociálny dialóg je nenahraditeľný,“ povedal. Premiér zdôraznil, že trhové požiadavky musia byť vyvážené tými sociálnymi. Dobrý a efektívny sociálny dialóg je pre krajinu veľmi dôležitý. „Vysokú politickú a spoločenskú stabilitu, ktorú na Slovensku udržiavame, by sme bez partnerstva s odbormi nemohli zvládnuť,“ povedal Robert Fico.

KOZ SR sa vo svojej 25-ročnej histórii zameriavala na dosiahnutie cieľov ako rozvoj slobody, sociálnej spravodlivosti a solidarity tak, aby každý zamestnanec mohol viesť zmysluplný život pri plnom rozvíjaní osobnosti a schopnosti každej ženy a muža so zárukou ľudských a občianskych práv v rámci demokratickej spoločnosti, vyznávajúcej princípy sociálne orientovaného trhového hospodárstva. „Svojimi skúsenosťami z európskych odborových štruktúr, zo spolupráce s partnerskými odborovými centrálami prispeli odbory k úspešnému začleneniu Slovenskej republiky do Európskej únie. Patričným tlakom na plnenie európskych noriem, od Zákonníka práce počnúc, po rozširovanie kolektívnych zmlúv, mzdové či sociálne otázky končiac, prispeli významnou mierou k sociálnemu zmieru a verím, že sú a budú aj v budúcnosti plne akceptovaným sociálnym partnerom vlády aj zamestnávateľov,“ pripomenul vo svojom vystúpení prezident KOZ SR Jozef Kollár.