Európske odbory diskutovali v Bratislave o spravodlivej mobilite a silných pracovných právach

„Ak sa nám nepodarí dosiahnuť sociálnu a hospodársku konvergenciu smerom nahor, budúcnosť Európy je ohrozená,“ uviedla Gabriele Bischoff, predsedníčka skupiny Pracovníci v EHSV, na otvorení dvojdňovej schôdze, ktorá sa venovala téme „Európa, ktorá pracuje pre pracovníkov – spravodlivá mobilita a silné pracovné práva“ a ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. a 13. októbra 2016 v Bratislave. Skupina Pracovníci v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore viedla dôležitú diskusiu na Slovensku, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Na úvodnom zasadnutí vystúpili premiér Robert Fico a prezident Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR Jozef Kollár.

Predseda vlády zdôraznil potrebu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj ucelenej migračnej a azylovej politiky EÚ. Pripomenul tiež otázku bezpečnosti a mieru v Európe a potrebu odstrániť príčiny masovej migrácie. Robert Fico rovnako uviedol, že projekt EÚ je nenahraditeľný, pretože prináša zlepšenie každodenného života občanov. Slovenský premiér potom vyjadril presvedčenie, že rozširovanie EÚ je účinným nástrojom transformácie, pri ktorom sa Slovensko chce podeliť o svoje pozitívne skúsenosti. „Som veľmi rád, že Slovensko navštívili všetky tri skupiny EHSV,“ podotkol v závere svojho príhovoru.

V diskusii dominovali otázky pracovných práv a sociálnej súdržnosti. Pani Bischoff vyjadrila presvedčenie skupiny Pracovníci, že dobrá životná úroveň a voľný pohyb pracovníkov vo všetkých 28 členských štátoch majú mimoriadny význam. Zdôraznila však, že nevyhnutné sú spravodlivé podmienky a koniec vykorisťovania. Prezident KOZ SR Jozef Kollár poukázal na to, že „za európsku prácu si zaslúžime európske mzdy“. Pokiaľ ide o životnú úroveň a pracovné podmienky, konštatoval, že silné ekonomické ukazovatele sa nepremietli do zodpovedajúceho navýšenia miezd a že je potrebná vyššia konvergencia smerom nahor medzi Slovenskom a zvyškom Európy, aby občania verili v EÚ. „Teraz je čas na zmenu a vidíme mnohé príležitosti na zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok našich pracovníkov,“ dodal prezident konfederácie odborových zväzov.

Miera rastu Slovenska patrí medzi najvyššie v Európe, ale mzdy sú naďalej relatívne nízke s minimálnou mzdou 405 eur na mesiac. Minister hospodárstva Peter Žiga a štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Švejna hovorili o viacerých aspektoch rozdielov v mzdách a ich vplyvoch, ako aj o úsilí slovenskej vlády riešiť tento závažný problém. Prvý deň diskusie ukončila podrobná správa, ktorú vypracoval Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV a člen EHSV, o trendoch hospodárskeho a sociálneho vývoja na Slovensku.

Na druhý deň Georges Dassis, predseda EHSV, otvoril diskusiu na tému „Akú Európu chceme?“. Diskusia sa zamerala na budúcnosť projektu EÚ a riziko zmarenia úspechov EÚ, ktoré sa dosiahli za posledných 60 rokov, predovšetkým v oblasti základných práv a hodnôt. V súvislosti s mobilitou a nekalou hospodárskou súťažou povedal: „Ak má EÚ opäť získať dôveru svojich občanov, nevyhnutne potrebuje prísť s pozitívnym projektom pre pracovníkov – a najmä musí zaručiť spravodlivé pracovné a životné podmienky pre pracovníkov a občanov.“

Ďalšími dôležitými rečníkmi boli Emil Machyna, predseda Odborový Zväz Kovo a člen skupiny Pracovníci, Jan Cremers, výskumník z univerzity v Tilburgu, Jackie Morin z Európskej komisie, ktorá je vedúcou oddelenia pre voľný pohyb pracovníkov, Liina Carr, tajomníčka ETUC a Cinzia Del Rio, členka skupiny Pracovníci v EHSV.

Ako zdôraznila predsedníčka skupiny Pracovníci Gabriele Bischoff, „diskusia o mobilite pracovníkov je v súčasnosti jednou z najkontroverznejších otázok pri tvorbe európskych politík, a to najmä vzhľadom na navrhovanú revíziu smernice o vysielaní pracovníkov. Výsledkom vykorisťovania pracovníkov sú obavy zo sociálneho a mzdového dampingu. EÚ preto musí urýchlene podniknúť kroky na zlepšenie platnej legislatívy. Bez spravodlivých predpisov budú pracovníci naďalej vykorisťovaní a dôvera vo vnútorný trh sa bude väčšmi oslabovať.

Stále máme jasnú víziu Európy, akú chceme, tak pracujme na jej dosiahnutí.