Zamestnanci verejnej správy pripravujú protesty už v októbri

Zamestnanci na Slovensku sú rozčarovaní, pretože zo súčasného hospodárskeho rastu neprofitujú. Pozitívne výsledky nadnárodných spoločností a zvyšovanie ich produktivity nemá na zamestnancov verejnej a štátnej správy dosah. Aj touto témou sa zaoberali na pracovnom stretnutí prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR), Jozef Kollár a generálny tajomník Európskej federácia odborových organizácií verejnej správy (EPSU) Jan Willem Goudriaan dňa 24.augusta v Bratislave. Na stretnutí hovorili aj o ekonomickej situácii, nezamestnanosti, sociálnom dialógu a o odborových akciách.

KOZ SR požaduje pre zamestnancov zvýšenie minimálnej mzdy. Zvýšenie o viac ako 10% je krokom k zabezpečeniu toho, aby minimálna mzda predstavovala najmenej 60% priemernej mzdy. Pod touto úrovňou sa zamestnanci považujú za zamestnancov s nízkou mzdou a podľa európskych noriem sú v riziku chudoby. Slovenskí zamestnanci a odbory preto naďalej hľadajú spravodlivé prerozdelenie podielu zo zvyšujúcej produktivity jednotlivých spoločností.

Zamestnanci vo verejných službách pociťujú na Slovensku zmrazenie miezd niekoľko rokov. Takéto zmrazenie miezd prebieha konkrétnym spôsobom, ktorý sme videli aj v iných krajinách.

Štát, ako najväčší zamestnávateľ je povinný platiť zamestnancom aspoň minimálnu mzdu v rámci systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Robí to však spôsobom, že mzdy tarifných tabuliek dorovná do výšky minimálnej mzdy. Výsledkom je, že mnohí zamestnanci taríf 1 až 7 sú na úrovni minimálnej mzdy.

„Súčasnému systému chýba vnútorná a vonkajšia spravodlivosť odmeňovania, hodnotenie zamestnancov nespĺňa svoj účel a je prevažne administratívne, motivačné účinky odmien sa strácajú najmä pri nízkopríjmových pozíciách.„ uviedol prezident KOZ SR Jozef Kollár

Generálny tajomník EPSU Jan Willem Goudriaan: „Je správne, že zamestnanci verejných služieb chcú novú platovú tabuľku, ktorá začína na úrovni minimálnej mzdy. Keďže slovenská vláda sa zdráhala, odbory sa rozhodli začať organizovať akcie, ktoré vyvrcholia v októbrových demonštráciách a my ako zástupcovia 8 miliónov európskych zamestnancov verejných služieb ich podporíme.“

Zmena platových taríf zamestnancov verejnej správy sa pripravuje na Úrade vlády SR už druhý rok. V súčasnosti je rozpracovaná koncepcia odmeňovania týchto zamestnancov, ktorej finančné dopady neboli doteraz vyčíslené. Akoby vláda naťahovala čas a odďaľovala riešenie.

Generálny tajomník EPSU sa stretol aj s ďalšími predstaviteľmi odborov. Jeho hlavným cieľom bolo zváženie pomoci a spolupráce EPSU v kampani na zvyšovanie miezd, a ako najlepšie pomôcť pri organizovaní pracovníkov a posilnení účasti na odborovej práci.

Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová uviedla: „Sme pripravení nespokojnosť zamestnancov demonštrovať aj prostredníctvom nátlakových akcií na jeseň tohto roka. Štát ako významný zamestnávateľ sa stavia k riešeniu tohto problému veľmi laxne a týmto len ukazuje, že si svojich zamestnancov neváži.“