Odkaz prezidenta KOZ SR počas stretnutia odborárov z Vyšehradskej štvorky: Mnohí naši zamestnanci ešte necítia žiadne oživenie ekonomiky v Európe

Vo Varšave so konalo stretnutie Vyšehradskej štvorky (V4)

Vo Varšave so konalo stretnutie Vyšehradskej štvorky (V4) odborárskych lídrov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska za účasti zástupcov Európskej odborovej konfederácie (EOK) na základe spolupráci Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Stretnutie bolo zamerané na budúcnosť sociálnej Európy a priority, ktoré odborári chcú presadiť počas Sociálneho summitu, ktorý sa bude konať v novembri vo Švédsku.

Odbory sa zhodli, že v kontexte budúcnosti Európy potrebujeme väčšie verejné investície v Európe, vytvorenie kvalitných a dôstojných pracovných pozícií a podporu sociálneho dialógu. Sociálni partneri sa musia pripraviť na transformáciu pracovného trhu v rámci digitalizácie, čo znamená vytvoriť sociálne investície a podporiť kolektívne vyjednávanie na všetkých úrovniach.

V posledných rokoch bola Európska komisia aktívna v rozširovaní sociálnej politiky. Odborári však oponujú, že sa Európa viac zamerala na voľný trh, ako na podporu dôstojnej práce svojich občanov. Preto lídri odborov analyzovali návrh Európskeho piliera sociálnych práv. V rámci tohto piliera sa stanovuje 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia.

Pilier má slúžiť ako kompas, ktorým sa má riadiť obnovený proces rastúcej konvergencie smerom k lepším pracovným a životným podmienkam v Európe.

Prezident KOZ SR Jozef Kollár uviedol: „My sme boli zo začiatku kritickí k návrhu Európskeho piliera sociálnych práv, pretože podľa nás návrh nebol konkrétny a bol veľmi všeobecný. Potrebujeme konkrétnejšie opatrenia, aby sme skutočne zmenili životy pracujúcich. Mnohí naši zamestnanci ešte necítia žiadne oživenie a potrebujú hmatateľné dôkazy o tom, že sa EÚ zaviazala k sociálnej spravodlivosti a sociálnemu pokroku. EÚ musí vykompenzovať stratené roky krízy a tiež riadiť zmeny, ktoré prinesie dekarbonizácia a digitalizácia. Na druhej strane sa musíme od niečoho odraziť. Takou odrazovou plochou môže byť návrh Európskeho piliera sociálnych práv. Je potrebné začať budovať sociálnejšie Európu pre našich zamestnancov.”

Sociálne práva musia byť pred ekonomickými právami. Vybudovanie spravodlivejšej Európy a posilnenie jej sociálneho rozmeru sú kľúčovými prioritami odborov naprieč Európou. Odborári informovali, že v rámci V4 by mali všetky vlády na Sociálnom summite podporiť návrh Európskeho piliera sociálnych práv. Stretnutia V4 sa zúčastnila Gabriele Bischoff, predsedníčka skupiny pracovníkov v EHSV, ktorá prezentovala stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Európskeho pilieru sociálnych práv.

Gabriele Bischoff pripomenula: „Vidíme nerovnú hospodársku integráciu a integráciu sociálnych práv. Musíme ovplyvniť tuto rovnováhu. Väčšinou na zákonodarných zmenách pracujú finančníci alebo ekonómovia, vôbec ich nezaujímajú sociálne dopady na ľudí.”


Lídri odborov prijali počas zasadnutia spoločné stanovisko, ktoré budú prezentovať na Sociálnom summite vo Švédsku.