Mzdy a konkurencieschopnosť na TA3

Analýzy a trendy na TA3. Hostia: Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov SR, Ľuboš Sirota, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov.

Jozef Kollár, prezident KOZ SR: „Ja na úvod musím povedať, že by každé jedno akékoľvek navýšenie miezd akýmkoľvek spôsobom vždy budeme vítať. My sme si veľmi toho vedomí, že na Slovensku tie mzdy sú nízke. Tie mzdy nie sú nízke iba u učiteľov, zamestnancov verejnej štátnej správe, ale sú nízke ako také aj vo výrobnej sfére. Máme možnosť ovplyvniť to len niekoľkými krokmi. Jeden z tých krokov je navyšovanie minimálnej mzdy. Druhý krok je kolektívnym vyjednávaním. Vieme, že máme tridsaťpercentné pokrytie kolektívnymi zmluvami. Čiže keď príde k takémuto signálu, kde sa navyšujú mzdy či už v prostredníctvom príplatkov, alebo zmenou a opatrení v zákonníku práce, tak to musíme vždy len vítať. Niekoľkokrát som zdôrazňoval napriek rozdielnemu postoju či už republikovými zamestnávateľov, alebo alebo asociácie zamestnávateľských zväzov, združení, že pri prerozdeľovaní HDP, hrubého domáceho produktu my ťaháme za kratší koniec. Tridsať percent je podiel miezd, sedemdesiat percent zisky. Pokiaľ by sme mali tú možnosť, ktorú majú trebárs naši nemeckí kolegovia, kde sa spravodlivejšie rozdeľuje zisk, a kde to bohatstvo sa delí aj pre tých zamestnancov, tak samozrejme, že áno, tam by sme vedeli ovplyvňovať. Takže my nemáme výhrady voči navyšovaniu či už príplatkov cez sviatky, prácu v sobotu a v nedeľu a nočné. Na druhej strane ale musím súhlasiť s pánom Sirotom, že je to neštandardná forma, ktorá prešla do rokovania parlamentu, pretože keď patríme medzi päť krajín, päť prvých krajín, kde sa hovorí o veľmi intenzívnom sociálnom dialógu, tak takto závažná otázka mala byť prerokovaná prostredníctvom hospodárskej sociálnej rady a nemalo to ísť ako poslanecký návrh. Aj keď teda môže, ale samozrejme malo by to byť aj predmetom rokovania tripartity.“