AJ PRÁCA MÁ SVIATOK – Spoločný Prvý máj 2018 slovenských a českých odborov

Konfederácia odborových zväzov SR už po niekoľko rokov pripravuje v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Považským múzeom v Žiline pri príležitosti Sviatku práce verejné zhromaždenie s programom pre celú rodinu. Areál Budatínskeho parku v Žiline každoročne zapĺňa množstvo ľudí, nielen členov odborových zväzov, ale aj obyvateľov Žiliny a okolia, ktorí prichádzajú stráviť tento deň v príjemnej atmosfére. Tento rok ich prišlo niekoľko tisíc.

V tomto roku si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky. Toto výročie chápeme ako neopakovateľnú príležitosť prispieť k posilneniu vzájomnej spolupatričnosti občanov oboch republík, ale aj k prezentácii myšlienky, že spolupráca slovenských a českých odborov nepozná hranice a môže byť vzorom aj pre ostatné krajiny. Nestačí však iba pripomínať tento časový medzník, ale treba hľadať aj aktuálny význam starších tém, čo je dôležité pre skvalitnenie vzájomného dialógu. Preto sme sa rozhodli zorganizovať tohtoročný Prvý máj v spolupráci s Českomoravskou konfederáciou odborových zväzov, aby sme vyzdvihli myšlienku spoločnej minulosti, ale aj súčasnosti v európskom kontexte.

Spoločný Prvý máj slovenských a českých odborov bol pre nás unikátnou príležitosťou ako upevniť vzájomné vzťahy, posilniť sympatie medzi Slovákmi a Čechmi a mladej generácii dať povedomie o výnimočnosti a význame týchto vzťahov nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti.

Podujatia sa ako hostia zúčastnili aj predseda vlády Peter Pellegrini a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. „Budem sa snažiť, aby počet ľudí robiacich za minimálnu mzdu každoročne klesal,“ vyhlásil premiér v súvislosti s výhradami odborárov, ktoré sa týkajú výšky miezd v Čechách a na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami.

Spolu s českými kolegami sme otvorili problém nízkej mzdy a jej približovania sa k starším členským krajinám Európskej únie aj na európskej úrovni. „Viem, že to nie je jednoduché, ale v každom prípade, produktivita slovenských pracovníkov je veľmi vysoká práve v zahraničných firmách. Vyslovene len takýmto tlakom a kolektívnym vyjednávaním môžeme dosiahnuť približovanie sa týmto mzdám,“ odznelo v príhovore prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára.

Na podujatí mnohokrát zaznela aj problematika zastropovania veku odchodu do dôchodku, ajj tzv. preddôchodku.

Otázka zastropovania dôchodkov je jednou z tém na tripartite, ktorá je otvorená, premiér v tejto súvislosti podotkol, že ak sa nájde politická zhoda, sú schopní to otvoriť ešte v tomto volebnom období. „Evidujem požiadavku odborov, ktoré hovoria o 64 rokoch, počul som aj návrh na úrovni 65 rokov. Určite si neviem predstaviť, ak má človek vykonávať tvrdú prácu do takého vysokého veku, že sa to vôbec fyzicky dá zvládnuť. Naši ľudia, ktorí celý život odvedú v práci, majú právo na to, aby žili dôstojnú starobu. Je načase, aby sme začali vážnu diskusiu o tom, že zastropujeme odchod do dôchodku s tým však, že by som si želal, aby to bolo formou ústavného zákona, aby to nemohla hociktorá politická strana meniť, keď sa dostane k moci,“ ozrejmil predseda vlády.

„My to chceme čo najskôr, pretože odborový zväz KOVO odovzdal petíciu, kde žiadal zastropovanie veku odchodu do dôchodku. Budeme určite rokovať s ministerstvom práce, ale hlavne aj s ministerstvom financií, ktoré má veľké výhrady voči tomu, aby sa zastropoval vek odchodu do dôchodku,“ reagoval Jozef Kollár.

Na margo preddôchodku premiér uviedol: „To znamená, aby tí ľudia, ktorí robili v ťažkom pracovnom prostredí, robili na zmeny, aby mali možnosť odísť ešte skôr do dôchodku s tým, že by sa im nekrátil a nestrácali na tom. Pre nás, podľa toho, ako sme sledovali vývoj zdravia zamestnancov v jednotlivých krajinách, vyhovuje vek 64 rokov.“

KOZ SR spolu s ČMKOS plánujú do budúcnosti užšiu spoluprácu

„Spolu sme rozhodnej silnejší, keď si budeme vymieňať informácie o našich zamestnávateľoch, keď si budeme pomáhať, napríklad sa podporovať pri protestoch,“ uviedol Josef Středula, predseda ČMKOS. Na čo zareagoval prezident KOZ SR Jozef Kollár, že niektorí zamestnávatelia sa snažia zabrániť vzniku odborov v podnikoch. „Aj z Budatína zaznel odkaz všetkým zamestnávateľom, ktorí bránia vzniku odborov, že ich budeme pranierovať,“ uviedol.

Atmosfére podujatia nenahrávalo tento rok len slnečné počasie, ale aj rôzne atrakcie a súťaže, prezentácie tradičných remesiel a zručností, vystúpenia sokoliarov, či ukážky hasičskej a požiarnej techniky, policajných preventistov a kynológov.

Fotogaléria: