Na odborových zväzoch je veľký potenciál v mladých členoch: Dajme im šancu!

KOZ SR v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike zorganizovali počas prvého májového víkendu (4.-6.5.2018) vo Svite AKADÉMIU MLADÝCH ODBORÁROV 2018 zameranú na efektívnu prácu s mladými ľuďmi v odboroch.

Mladí odborári opäť hľadali možnosti, ako lepšie využiť svoj potenciál nielen pri kreovaní a napĺňaní aktivít Rady mladých KOZ SR, ale sa aj vzdelávali a rozširovali svoje vedomosti v oblasti komunikačných nástrojov a marketingu.

V sobotu 5. mája si priaznivci i odporcovia pripomenuli 200 rokov od narodenia Karla Marxa. Piatkový večer preto patril životopisnému filmu Mladý Karl Marx.

Sobotný program začal moderovanou diskusiou s bývalými aktívnymi členmi Rady mladých KOZ SR: s viceprezidentkou KOZ SR Monikou Uhlerovou, podpredsedom Odborového zväzu ECHOZ Andrejom Buchom a predsedom Základnej organizácie ECHOZ Chemosvit Marekom Hybenom. Paradoxne, problémy mladých v odboroch a v spoločnosti boli veľmi podobné aj pred takmer dvadsiatimi rokmi.

Vyčerpávajúca diskusia, spojená s výmenou skúseností, pokračovala odbornou prednáškou Moniky Uhlerovej o odboroch na Slovensku po roku 1989. Účastníci akadémie spolu s ňou hľadali odpoveď na otázku, či „sú odbory insiderom alebo outsiderom“. Politické strany a záujmové skupiny, medzi ktoré odbory patria, vykazujú množstvo spoločných znakov, ale aj znakov, ktoré ich rozdeľujú. Zaujímavá je aj genéza a intenzita vzájomného prepojenia a s tým spojené ovplyvňovanie volieb a politických strán záujmovými skupinami.

Prednáška Roberta Žanonyho z Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, bola zameraná na zviditeľňovanie práce odborov, aké sú ich komunikačné ciele a čo znamená PR pre odbory, a to nielen medzi svojimi členmi a verejnosťou, ale najmä v médiách a rôznych komunikačných platformách.

Účastníci Akadémie mladých odborárov 2018 zároveň pripravili Štatút Rady mladých KOZ SR, v ktorom definovali svoje postavenie poradného orgánu konfederácie, jej činnosť, pôsobnosť a organizačné usporiadanie.

Ďalšie stretnutie mladých odborárov, zamerané na intenzívne vzdelávanie, spojené s argumentačnými a mediálnymi workshopmi, a osvojenie si hodnôt odborového hnutia sprostredkovaných aj osobnosťami odborov na Slovensku, sa uskutoční na jeseň tohto roka.

Počas oboch dní mladí ľudia z odborových zväzov hľadali odpovede na otázky týkajúce sa aspektov trvalo udržateľného rozvoja mladých ľudí v rámci odborov, aktuálnej témy minimálnej mzdy, kolektívneho vyjednávania a skracovania pracovného času. Diskutovali aj o medzigeneračnej solidarite v odboroch.

Fotogaléria: