No Picture

Energeticko – Chemický odborový zväz (ECHOZ)

Energeticko – Chemický odborový zväz združuje zamestnancov z odvetvia chémie, farmácie, gumárenskej a plastikárskej výroby, spracovania a distribúcie ropy, distribúcie a výroby elektrickej energie, tepla a teplej vody, ako aj zamestnancov podnikov, ktoré pre tieto […]