RADA MLADÝCH KOZ SR

Na odborových zväzoch je veľký potenciál v mladých členoch: Dajme im šancu!

KOZ SR v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike zorganizovali počas prvého májového víkendu (4.-6.5.2018) vo Svite AKADÉMIU MLADÝCH ODBORÁROV 2018 zameranú na efektívnu prácu s mladými ľuďmi v odboroch. Mladí odborári opäť hľadali možnosti, ako lepšie využiť svoj potenciál nielen pri kreovaní a napĺňaní aktivít Rady mladých KOZ SR, ale […viac]

No Picture

Energeticko – Chemický odborový zväz (ECHOZ)

Energeticko – Chemický odborový zväz združuje zamestnancov z odvetvia chémie, farmácie, gumárenskej a plastikárskej výroby, spracovania a distribúcie ropy, distribúcie a výroby elektrickej energie, tepla a teplej vody, ako aj zamestnancov podnikov, ktoré pre tieto odvetvia poskytujú služby, napr. v oblasti údržby, výstavby, obchodu, dopravy a podobne. Združuje viac ako […viac]