KOZ SR vyjadruje plnú podporu a solidaritu odborárom ZO OZ KOVO PCA Slovakia

Konfederácia odborových zväzov SR ostro odsudzuje praktiky zastrašovania a manipulácie zo strany zamestnávateľov voči zamestnancom a účastníkom štrajkových aktivít, ktorými sa snažia zabrániť uplatneniu ústavného práva zamestnancov práva na štrajk.

KOZ SR preto vyjadruje plnú podporu a solidaritu vám – zamestnancom a odborárom ZO OZ KOVO PCA Slovakia vo Vašich aktivitách spojených s hlasovaním o vyhlásení a uskutočnení štrajku medzi zamestnancami.

Sme presvedčení, že spoločnými silami odoláte súčasnému diktátu zamestnávateľa a ním rozohranej protiodborárskej a protizamestnaneckej politike v snahe obmedziť právo odborovej organizácie na organizovanie hlasovania o štrajku a práva vyhlásiť a realizovať štrajk.

Vo svojom boji za dôstojné pracovné a mzdové podmienky ste siahli ku krajnému riešeniu, ktorým už hlasovanie štrajku a jeho prípadné uskutočnenie bezpochyby je. Určite to stálo veľa odvahy, urobiť tento krok, preto vás chceme vo vašom úsilí podporiť. Úspešné kolektívne vyjednávanie totiž nepozná víťaza, ani porazeného. Ide o vzájomnú dohodu, výsledkom ktorej by mali byť čo najlepšie pracovné podmienky pre zamestnancov a adekvátna mzda spolu so zachovaním práva na zosúladenie pracovného a súkromného života.

Podporujeme váš spravodlivý zápas za slušné pracovné a mzdové podmienky všetkých zamestnancov PCA Slovakia, s.r.o.