AKTUÁLNE TÉMY

Podpis Vyhlásenia k dohode o kolektívnych zmluvách v štátnej a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020

Na Úrade vlády SR v Bratislave dnes zástupcovia vlády a sociálnych partnerov podpísali Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020. Za KOZ SR vyhlásenie podpísala viceprezidentka KOZ SR a hlavná vyjednávačka Monika Uhlerová. Účelom tohto […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Smerom k európskej aliancii pre konvergenciu miezd smerom nahor

Napriek zlepšeniam na trhu práce je nárast miezd vo väčšine krajín utlmený. Celková umiernená dynamika miezd sa dá vysvetliť stagnáciou na trhu práce, slabým nárastom produktivity a očakávanou nízkou infláciou. Navyše od roku 2014 až do roku 2016 nárast skutočných miezd zaostával za rastom produktivity. Ide o dlhodobý trend – v EÚ v čase […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (25.6.2018)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom. Za pozornosť stojí materiál z dielne ministerstva hospodárstva Návrh stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Dohoda o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2019 a 2020

Naši kolektívni vyjednávači sa 21.júna 2018 dohodli so štátom a samosprávou na znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2019 a 2020. Zároveň boli ukončené rokovania týkajúce sa zmeny systému odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tieto tzv. tabuľky sa zvýšia v priemere o 10%, stupnica platových […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

„Sieťovo myslieť, solidárne konať“ – bolo motto zjazdu rakúskych odborárov

Existujú úspechy v malom i veľkom meradle, ale to, čo dokázala rakúska odborová centrála ÖGB za posledných 5 rokov, je megaúspech. Úspešná členská kampaň, sto nových kolektívnych zmlúv, kvalitná právna pomoc, ale aj prebiehajúca interná modernizácia. Okrem prehľadu úspechov a kľúčových oblastí činnosti ÖGB si na 19. federálnom zjazde delegáti […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Akým spôsobom môže európska občianska spoločnosť a jej hospodárski, sociálni a občianski zástupcovia ovplyvniť diskusiu o EÚ

Slovné spojenie „budúcnosť Európy“ sa v roku 2018 skloňuje omnoho častejšie než v ktoromkoľvek inom období od podpísania Rímskej zmluvy. V takom zložitom prostredí, akým je Európska únia, sú prognózy a plánovanie na dennom poriadku, avšak vzhľadom na zmeny – politické, hospodárske, spoločenské, environmentálne, technologické a geopolitické, ku ktorým v […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Odboroví, aj inšpektori z inšpektorátov práce majú spoločný cieľ, a tým je účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov

V dňoch 6. – 8 júna 2018 sa na Štrbskom Plese uskutočňuje pravidelné doškoľovanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z jednotlivých odborových zväzov združených v KOZ SR. Prvého dňa sa zúčastnili aj hlavní inšpektori z Inšpektorátov práce z celého Slovenska. Prezident KOZ SR Jozef Kollár a generálny riaditeľ […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

KOZ SR na 107. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve

Medzinárodná organizácia práce (MOP) bola založená v roku 1919 a v súčasnosti je tvorená 187 členmi v podobe členských štátov. Medzinárodná organizácia práce je vystavaná na tripartitnom základe, ktorý tvoria zástupcovia vlád jednotlivých členských štátov, zamestnávateľov a odborári. Prostredníctvom svojej normotvornej činnosti vytvára medzinárodné pracovné normy, ktorými sú dohovory a odporúčania. Medzinárodná organizácia práce stojí na […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

KOZ SR vyjadruje plnú podporu a solidaritu odborárom ZO OZ KOVO PCA Slovakia

Konfederácia odborových zväzov SR ostro odsudzuje praktiky zastrašovania a manipulácie zo strany zamestnávateľov voči zamestnancom a účastníkom štrajkových aktivít, ktorými sa snažia zabrániť uplatneniu ústavného práva zamestnancov práva na štrajk. KOZ SR preto vyjadruje plnú podporu a solidaritu vám – zamestnancom a odborárom ZO OZ KOVO PCA Slovakia vo Vašich aktivitách […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Odborári podporujú aktívne starnutie a medzigeneračný prístup

Vo svetle krízy a úsporných opatrení vzniklo v posledných rokoch viacero iniciatív zameraných na spojenie práv a záujmov mladých a starších ľudí. Reformy trhu práce a dôchodkových systémov, revízia sociálnej politiky a škrty v sociálnych, vzdelávacích a iných rozpočtoch, vyžadované tzv. trojkou, boli v niektorých krajinách zavedené jednostranne bez konzultácie […viac]