Odborári v maloobchode hodnotili zatvorenie prevádzok počas štátnych sviatkov

Regulácia otváracej doby najmä počas štátnych sviatkoch bola hlavnou témou 25. zasadnutia zástupcov odborárov obchodu z krajín V4 (Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko), ktoré sa uskutočnilo v septembri v Prahe. Tohto zasadnutia sa zúčastnil aj predseda Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku Jozef Zadňan.

Okrem Českej republiky sú obchody povinne zatvorené počas sviatkoch vo všetkých štátoch V4. Avšak ani na Slovensku to nebol ľahký boj. Odborový zväz viedol nespočetne veľa rokovaní so zamestnávateľskými zväzmi, ale aj individuálne stretnutia s najväčšími obchodnými reťazcami na Slovensku a, samozrejme, aj s poslancami NR SR.

V maloobchode sú väčšinou zamestnané ženy. Aj z toho dôvodu po uvedení návrhu do praxe vidíme lepšie skĺbenie pracovného a rodinného života. Európska legislatíva v  Európskom pilieri sociálnych práv tiež podporuje rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom.

Odborový zväz na tomto návrhu doplnenia Zákonníka práce pracoval spolu s KOZ SR viac ako 2 roky a dosiahol tak 15 a pol dňa pracovného voľna v kalendárnom roku pre svojich členov a zamestnancov v obchode.  Predseda OZ Jozef Zadňan v tejto súvislosti uviedol: “Ozývajú sa hlasy, že zamestnanci v obchode takto prichádzajú o príplatky za prácu počas sviatkov, avšak podľa nás by mali byť podmienky v obchode nastavené tak, aby si ľudia dostatočne zarobili počas štandardnej prevádzky.”

Sme odhodlaní čeliť pokusom o zmeny v zákone o predajnej dobe v maloobchode a veľkoobchode z roku 2016, ktorý po rokoch konečne aspoň čiastočne reguloval otváraciu dobu o sviatkoch. Zásadne nesúhlasíme s vybratím veľkoobchodov z tohto zákona,“ povedala prezidentka českej Únie zamestnancov obchodu, logistiky a služieb Renáta Burianová počas zasadnutia v Prahe.

Drobné rozdiely medzi jednotlivými krajinami panujú len v legislatíve. Kým slovenský zákon zakazuje o sviatkoch predaj koncovým spotrebiteľom, v Maďarsku platí zákaz vykonávať akúkoľvek prácu s výnimkou základných služieb (napríklad v rámci zdravotníctva), teda aj v obchode.

Slovenské odbory v súčasnosti zvažujú aj zákaz predaja v nedeľu. „Najskôr sa ale spýtame našich členov, či to skutočne chcú, až potom budeme konať. Neplánujeme však návrh na zatvorenie počas všetkých nediel, počas niektorých by boli obchody otvorené. Pred Vianocami by ostali obchody tri nedele otvorené, tiež pred Veľkou nocou a pred začiatkom školského roka, “ uviedol Jozef Zadňan.

K ďalším témam tohtoročného zasadnutia patrili nízke mzdy v maloobchode aj veľkoobchode a s tým súvisiaci nedostatok zamestnancov. S týmito problémami sa stretávajú všetky štáty V4. Účastníci tiež riešili situáciu v jednotlivých reťazcoch. „Práve výmena informácií predstavuje hlavný dôvod, prečo sa každoročne schádzame. Nadnárodné spoločnosti sa totiž správajú v každej krajine trochu inak, “ uviedol Jozef Zadňan.

Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu je jediný odborový zväz v tomto sektore. V niektorých obchodných reťazcoch, ako napr. TESCO, sú organizované stovky zamestnancov v odboroch, v sieti COOP ide až o 80 percent zamestnancov.