100 rokov Československa

Sté výročie vzniku Československej republiky a dlhoročná spolupráca oboch republík.

Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR a Josef Středula, predseda ČMKOS sa odborárom a odborárkam prihovorili počas stého výročia vzniku Československej republiky a zdôraznili, že aj československé odbory si pripomínajú sté výročie vzniku Československa, pretože aj odbory pred sto rokmi nemalým prínosom prispeli k tomu, aby Československo patrilo k najvyspelejším ekonomickým a sociálnym krajinám vo svete.

Aj vďaka odborom bol pred sto rokmi ustanovený pracovný čas na osem hodín. Vďaka odborom bola stanovená minimálna mzda. Vďaka odborom sa úplne štandardne, kolektívne vyjednávalo. Vďaka odborom boli zabezpečené ďalšie sociálne benefity, ďalšie sociálne výhody pre pracujúcich už pred sto rokmi v našom Československu.