Mladí odborári sa zúčastnili akadémie európskeho sociálneho dialógu

Akadémia európskeho sociálneho dialógu bola zahájená dňa 24.9.2018 v ranných hodinách v európskom meste Brusel. Za Konfederáciu odborových zväzov SR sa zúčastnila Zorka Velčická z odborového zväzu potravinárov, Barbora Belobradová a Miroslava Miklošová z odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Peter Scherrer, zástupca organizácie EOK, otvoril toto stretnutie a oboznámil účastníkov so základnými informáciami o význame tohto 3 dňového stretnutia. Zúčastnilo sa na ňom zhruba 16 mladých odborárov.

V prvej časti sme sa dostali k prezentácii na tému “sociálny dialóg”, a teda aj k hlavnej myšlienke, aby sme vedeli o čo sa vlastne jedná. Ruairi predstavil hlavný význam a dôležitosť sociálneho dialógu. Ozrejmil pritom nejasnosti a odpovedal na otázky kolegov a kolegýň.„ uviedla Zorka Velčická.

Ďalšiu časť otvorila pani Julianne Bir – poradca EOK. Účastníci sa zaoberali pracovným programom a pracovným partnerstvom pre inkluzívny rast a zamestnanosť.

Otvorenie ďalšej časti prednášok začalo dňa 25.9.2018 v ranných hodinách. Otvoril ho pán Christian Welz a jedho prednáška sa zameriavala na kolektívne vyjednávanie a rôzne prístupy v rámci sektorov. Okrem predstavenia eurofondov prispel aj názorom na priemyslené vzťahy. Preberalo sa zastúpenie zamestnancov v odborových zväzoch v rôznych krajinách, aj to ako v porovnaní s minulosťou klesla účasť zamestnancov v odborových zväzoch. Za pomoci rôznych grafov mohli účastníci vidieť súvislosti medzi počtom zamestnancov združených v odborových zväzoch a aplikáciou výsledkov kolektívneho vyjednávania na sektorovej a medzisektorovej úrovni. Diskutovali o výhodách a nevýhodách vyjednávania v rámci bipartity a tripartity. Vďaka účasti zástupcov odborových zväzov z rôznych krajín  sme mali možnosť doplniť štatistické údaje skúsenosťami ľudí žijúcich priamo v danej krajine. To pomohlo vytvoriť si komplexnejší obraz a uvedomiť si rozdiely medzi jednotlivými krajinami.

Druhú prednášku otvorila Julianne Bir z EOK. Účastníci sa oboznámili s procesom vyjednávania. Diskutovali a rozoberali pracovný program z rokov 2015-2017 “Medzigeneračná solidarita a aktívne starnutie”. Ide v ňom o posilnenie spravodlivého prístupu k starším ľuďom a začínajúcim zamestnancom na trhu práce. Pri starších ľuďoch sa kladie dôraz na ich zdravé pracovné prostredie a aktívne zapojenie do trhu práce, pri mladých ľuďoch je dôležité poskytnúť im možnosti, aby získali potrebné skúsenosti. Dokument taktiež zdôrazňuje dôležitosť prepojenia a spolupráce mladších a starších zamestnancov, pretože mladší prinášajú moderné prístupy a vedomosti o technológiách, zatiaľ čo starší majú potrebné know-how a skúsenosti.  Počas akadémie bol ozrejmený proces vyjednávania so zamestnávateľmi, ktorý trvá 9 mesiacov a v rámci tohto programu sa ho zúčastnilo viac ako 60 reprezentantov národných zamestnancov a odborov. “Táto prezentácia bola spojená s aktivitou, pri ktorej sme analyzovali daný dokument a vďaka tomu sme mu lepšie porozumeli a precvičili sme si ako správne čítať podobné materiály a ako sa v nich odráža vyjednávanie medzi zamestnancami a zamestnávateľmi.„ uviedla Miroslava Miklošová.

Tretia časť druhého dňa sa konala v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore. Počas návštevy bolo vysvetlené čím sa výbor zaoberá a aká je jeho úloha a prínosy pre odborové zväzy.

Druhý deň sme ukončili návštevou Európskeho parlamentu, kde sa účastníci stretli s jeho dvoma zástupcami – Agnes Jongerius a Michael Detjen, patriacimi do sociálnej a demokratickej strany. Vysvetlili ich pozíciu a úlohu v Európskom parlamente. Obaja MEP patria medzi podporovateľov odborových zväzov, takže spolu s účastníkmi diskutovali o náročnom postavení odborových zväzov a rozdieloch medzi prístupom zväzov zamestnancov a zamestnávateľov.

Posledný deň akadémie sociálneho dialógu boli účastníci na zasadnutí Výboru pre sociálny dialóg, ktorý sa uskutočňuje trikrát do roka. „My sme boli na ich rannom stretnutí, kde sa stretli zástupcovia odborových zväzov z európskych krajín s Julianne Bir a Petrom Scherrerom, aby sa navzájom informovali o súčasnom postupe vyjednávaní, prediskutovali návrhy a nápady na vylepšenie.„ uviedla Barbora Belobradová.