Digitálny kapitalizmus

Digitalizácia je pre nás všetkých revolúciou. Ako žijeme a pracujeme – je čoraz viac podmienené technologickými inováciami. Je najvyšší čas pretvoriť digitálnu transformáciu tak, aby priniesla aj spoločenský pokrok. Potrebujeme nové pravidlá na prelomenie monopolov internetových korporácií.

V dňoch 6. až 7. novembra 2018 sa v Berlíne konala konferencia, zorganizovaná Nadáciou Friedricha Eberta, zameraná na digitálny kapitalizmus a dopady na trh práce v Európe, ale aj na celom svete. Viac ako 150 odborníkov  a odborárov na digitalizáciu, robotizáciu, ekonomiku, bezpečnosť a globalizáciu diskutovalo a analyzovalo.

Ničí digitálny kapitalizmus sociálnu politiku?

Ak chceme mať adekvátne regulácie, predpisy a celkovo sociálnu politiku, musíme najprv pochopiť, čo digitálne zariadenia dôkazu urobiť a na čo nie sú schopné.  Mnoho ľudí hovorí, že Berlin a cely starý kontinent je za Silicon Valley v technológiách. To však nie je pravda. Vzhľadom na silné spoločenské svedomie a sociálny dialóg je to vlastne pred. V severských krajinách je napríklad veľký záujem nastavenia digitálnych dani a kvalita spravodlivého zdaňovania. V Nemecku chcú platformy zaradiť do kategórie klasických podnikateľských subjektov, pretože flexibilné formy práce a spôsoby organizácie práce (crowdsourcingové online platformy) sú veľkou výzvou pre odborárske hnutie po celom svete, ale aj pre ekonomiku ako takú.

Aké príležitosti vznikajú pre novú humanizáciu práce?

Ako digitálna technológia prispieva k všadeprítomnému zmyslu pre kolektivizmus a aké prostriedky máme k dispozícii na vytvorenie viac obnoviteľných prostredí? Aj v spoločnosti digitálna práca rozdeľuje ľudí na dve skupiny. Prvá tvrdí, že digitalizácia je potenciál pre novú humanizáciu, druhá, že zabíja pracovné pozície a dôstojne pracovné prostredia.

Svet práce stojí pred zásadnou transformáciou spôsobenou digitalizáciou. Rovnako ako v prípade predchádzajúcich technológií, je ťažké predvídať dôsledky na kvantitu a kvalitu práce v budúcnosti.

Ako môžu odborové zväzy zabezpečiť dôstojnú prácu v digitálnom veku, alebo legislatívne upevniť Blockchain? Blockchain je v informatike špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy uchovávajúcej neustále sa rozširujúci počet záznamov. Najčastejšou aplikáciou technológie blockchainu je použitie ako účtovná kniha kryptomien (napr. bitcoinu).

Radka Hudecová (OZ zamestnancov obrany) a Ondrej Jablonovský (ECHOZ)

Radka Hudecová z Odborového zväzu zamestnancov obrany, účastníčka: “Musíme posilňovať informačnú a technologickú gramotnosť našich členov, odborárov, ale aj všetkých zamestnancov.”

KOZ SR sa tento rok stala členom Digitálnej koalície. V tom čase mala koalícia 21 zakladajúcich členov s 90 záväzkami v oblasti zvyšovania digitálnych kompetencií a vytvárania podmienok pre zvládnutie digitálne transformácie. Jeden z odborárskych záväzkov je vypracovanie zoznamu kľúčových digitálnych kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre konkrétne pracovné pozície, integrovanie a zabezpečenie vzdelávania kľúčových digitálnych kompetencií do praxe so zachovaním férového prístupu.

Za slovenskú stranu sa berlínskeho pracovného stretnutia zúčastnili odborníci z Konfederácie odborových zväzov SR, Odborového zväzu zamestnancov obrany a z Odborového zväzu ECHOZ.