Mladí odborári si pripomenuli udalosti posledného storočia

KOZ SR a ČMKOS v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v súvislosti so 100. výročím vzniku Československej republiky zorganizovali spoločnú AKADÉMIU MLADÝCH ODBORÁROV 2018.

Toto výročie chápeme ako príležitosť prispieť k posilneniu vzájomnej spolupatričnosti občanov oboch republík, ale aj k prezentácii myšlienky, že spolupráca slovenských a českých odborov nepozná hranice a môže byť vzorom aj pre ostatné krajiny. Pripomenutie spoločnej histórie je príležitosťou ako upevniť vzájomné vzťahy, posilniť sympatie medzi Slovákmi a Čechmi a mladú generáciu upozorniť na jedinečnosť a význam týchto vzťahov nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti.

Niekoľko desiatok mladých odborárov sa v dňoch 16. až 18. novembra 2018 zúčastnilo Akadémie mladých odborárov v Bratislave. Účastníci tak mali možnosť oboznámiť sa s historickými faktami spoločných československých dejín, ktoré majú súvislosť s odborovým hnutím.

Víkendový program začal vystúpením Tomáša Kuželíka, predsedu Komisie mladých OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý prezentoval príklady dobrej praxe mladých odborárov v rámci svojho odborového zväzu, ako príklad uviedol stretnutia mladých odborárov i „neodborárov“ na rôznych úrovniach, ich vzdelávanie sa v pracovnoprávnej oblasti, aktívne zapojenie do diania v odborovom zväze.

Mladi odborári zo Slovenska a Čiech spoločne analyzovali významné ekonomické, sociálne, politické a odborové udalosti spoločných československých dejín za aktívneho komentovania historika Eduarda Chmelára.

Účastníkov zaujímalo najmä pôsobenie odborov v novozískanej demokracii po roku 1989. Práve viceprezidentka KOZ SR Moniky Uhlerovej vo svojej odbornej prednáške na tému „Odbory na Slovensku po roku 1989“ prezentovala aj prípadovú štúdiu zameranú na politické vzťahy odborov na Slovensku.

Sobotňajší program Akadémie mladých odborárov ukončila panelová diskusia „Výzvy odborov v súčasnosti a v blízkej budúcnosti”. Pred akými úlohami a výzvami stáli, čo sa im podarilo dosiahnuť, ktoré očakávania sa naplnili (aké odbory sú tu dnes) a pred akými výzvami stoja v súčasnosti a v blízkej budúcnosti. Do diskusie sa zapojili Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR, jej česká kolegyňa Radka Sokolová, podpredsedníčka ČMKOS, Milena Rácová, predsedníčka odborového zväzu SLOVES, Andrej Buch, podpredseda odborového zväzu ECHOZ a Ivan Šóš, podpredseda OZPŠaV.

Posledný deň patril opäť prezentáciám príkladov dobrej praxe. Juraj Mihaľov z OZPŠaV upresnil úlohu odborárov pri Európskom pilieri sociálnych práv a z neho vyplývajúcej sociálnej agendy, chemik Miroslav Mayer prezentoval medzigeneračnú solidaritu týkajúcu sa zlepšovania vzájomného pochopenia a podpory spolupráce a solidarity medzi generáciami na pracovisku.

Úspechy Odborovej akadémie v Českej republike prezentovali jej absolventi Pavlína Meluzinová, Václav Götz a Jan Exner.

Akadémie mladých odborárov sa zúčastnilo viac ako 50 mladých a angažovaných odborárov z OZ KOVO, ECHOZ, OZ Justícia, OZ potravinárov, OZ zamestnancov obrany, OZPŠaV, SLOVES, Odborový zväz polície.

Fotogaléria: