Výzva na podporu poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Slovensku

V reakcii na poslanecký návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov sme dnes spolu s RÚZ a ZMOS podpisom spoločnej Výzvy na podporu poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Slovensku (za KOZ SR výzvu podpísala viceprezidentka Monika Uhlerová a predseda Odborového zväzu pracovníkov obchodu cestovného ruchu Jozef Zadňan) vyzvali na otvorenie celospoločenskej diskusie, ktorá by vyústila do konkrétnych opatrení na podporu domácej produkcie a v súlade s ekonomickými potrebami miestnej územnej samosprávy.

Sme za to, aby sa prijímali opatrenia presahujúce volebný cyklus, ktoré by neboli marketingovými nástrojmi, ale reálne podporili udržateľné opatrenia na rozvoj slovenského poľnohospodárstva a nášho potravinárskeho priemyslu. Teda aj oblasti, ktoré vo výraznej miere podporujú miestnu ekonomiku, lokálnu produkciu a potravinovú obslužnosť regiónov. Zároveň tieto opatrenia nesmú mať negatívny dopad na spotrebiteľa a zamestnancov v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Máme záujem na tom, aby sa systémovo podporili slovenskí poľnohospodári a potravinári, čo by vyústilo k väčšej produkcii slovenských potravín, ktorých je dnes nedostatok.

KOZ SR je presvedčená, že tento poslanecký návrh zákona bude mať značný dopad na rast cien potravín, a tým poškodí spotrebiteľov a najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Návrh zákona môže totiž niektorým obchodným reťazcom, ktoré vykazujú nižšiu úroveň zisku, spôsobiť pozastavenie plánovaných investícií, resp. v horšom prípade ich ekonomickú likvidáciu, čo bude mať v konečnom dôsledku dopad aj na zamestnanosť v obchodnom sektore. Osobitný odvod, ktorý nebude platiť celoplošne na všetky obchodné subjekty, ale len pre vybranú skupinu obchodníkov, vytvára nerovné podmienky a javí známky diskriminácie. Z uvedených dôvodov vidíme riziko v negatívnom dopade na sociálny dialóg, najmä na možnosť vyjednať nárast miezd v sektore obchodu. Avšak vzhľadom nato, že návrh zákona je poslaneckým návrhom, ktorý neprešiel štandardným legislatívnym procesom, odporúčame NR SR nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.