Mladí odborári: Po eurovoľbách v roku 2019 musí byť pre Európu prioritou sociálna politika

V posledných rokoch sa v európskych krajinách zvyšuje popularita pravicových a EÚ skeptických strán, pričom spoločný európsky projekt solidarity je reálne ohrozený. Mladí odborári sa jednomyseľne zhodli, že ak nebudeme konať, ďalšiu šancu už nebudeme mať.

V dňoch 23. až 25. novembra 2018 sa v Bratislave stretli mladí odborári zo siete CEYTUN z Nemecka, Rakúska, Česka, Poľska, Slovenska a Maďarska. V spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zorganizovali konferenciu na tému „EURÓPSKE VOĽBY 2019: Je sociálna Európa bližšie alebo mimo dosahu?“.

V našom regióne, najmä vo vyšehradských krajinách, je účasť na európskych voľbách tradične nízka. Chýbajú informácie o Európskej únii a médiá zvyčajne o nej nevytvárajú pozitívny obraz. Ľudia nevedia, čo únia prináša svojim občanom.

Počas prvého dňa stretnutia Vladimír Bilčík, odborník zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ozrejmil účastníkom konferencie nielen fungovanie európskych inštitúcií, ale ponúkol aj analýzu, ako môžu európske voľby ovplyvniť budúcnosť Európy a každodenný život európskych občanov.

Počas druhého dňa účastníci pracovali na vytvorení zoznamu 10 argumentov, prečo je dôležité zúčastniť sa eurovolieb. Pre Slovensko to budú už štvrté eurovoľby (uskutočnili sa v rokoch 2004, 2009 a 2014) od nášho vstupu do EÚ.  V máji budúceho roka tak Slovensko spolu s voľbami do EP oslávi aj 15 rokov svojho členstva v únii.

  1. Chrániť právo slobody pohybu v rámci EÚ (voľný pohyb osôb bez hraníc a štyri hospodárske slobody: voľný pohyb tovaru, služieb, práce a kapitálu)
  2. Udržiavať a podporovať ľudské práva a mier
  3. Podporovať hnutia priateľské k zamestnancov
  4. Zreálniť  Európsky pilier sociálnych práv pre všetkých európskych občanov
  5. Vybudovať inkluzívnejšiu a spravodlivejšiu Európsku úniu s cieľom dosiahnuť vzostupnú konvergenciu sociálnych noriem a miezd pre všetky členské štáty
  6. Zachovať vysokú úroveň ochrany zákazníkov a spotrebiteľov (kvalitné potraviny, výrobky, služby)
  7. Zabezpečiť prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetkých a zapojenie sa do výmenných programov
  8. Zlepšiť životnú úroveň (infraštruktúra, sociálne zabezpečenie, programy pre mládež)
  9. Zabezpečiť právo na prístup k informáciám a komunikácii (zachovanie slobody tlače a prejavu, objasňovanie falošných správ a dezinformácií)
  10. Garantovať právo hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu a vypočuť si hlas mladých ľudí (zodpovednosť občanov)

Účastníci zanalyzovali aj novú interaktívnu webstránku ‘Čo robí Európa pre mňa’, ktorá poskytuje takmer  2000 ľahko čitateľných príkladov pozitívnych zmien, ktoré EÚ priniesla do životov ľudí, ako aj konkrétne informácie o tom, čo Európa urobila pre váš región, profesiu, alebo pre vašu voľnočasovú aktivitu

V máji tohto roka rozbehol Európsky parlament prostredníctvom svojich kancelárií vo všetkých členských krajinách Európskej únie iniciatívu pod názvom Tento raz idem voliť. Účastníkov konferencie Dionýz Hochel upozornil, že tato iniciatíva chce angažovanou formu spolupracovať s každým Európanom, ktorému záleží na budúcnosti EÚ. K iniciatíve sa v členských krajinách EÚ pripojilo už takmer 92 tisíc ľudí. „Sme veľmi radi, že do našej iniciatívy ´Tentoraz idem voliť´ sa zapojilo už vyše 4,5-tisíc dobrovoľníkov zo Slovenska, čo nás v rebríčku EÚ radí na 6-7 miesto. Keby sa to pretavilo aj do reálnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu, boli by sme nadšení. Dúfame, že tento trend bude pokračovať a budú sa zapájať aj ďalší,“ uviedol Dionýz Hochel.

Špeciálnym hosťom stretnutia bola slovenská poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová (S&D), ktorá iniciatívu mladých odborárov na zapojenie čo najväčšieho počtu mladých ľudí do eurovolieb, hodnotila veľmi pozitívne.

Okrem toho členovia siete CEYTUN na stretnutí pracovali na vhodných spôsoboch, ako osloviť nielen členov odborov, ale aj ostatných ľudí na pracoviskách s odpoveďami, prečo je dôležité ísť do európskych volieb (a hlasovať za demokratické strany).

Nadchádzajúce voľby sú príležitosťou dať Európe jasnú sociálnu tvár a zblížiť ľudí. Takúto Európsku úniu odbory potrebujú. Výstupom trojdňovej konferencie siete CEYTUN bolo aj schválenie manifesta a akčného plánu aktivít pre budúce obdobie.

Za Slovensko sa zúčastnili mladí odborári z Konfederácie odborových zväzov SR, Odborového zväzu Justície, Odborového zväzu DREVO LESY VODA a z Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.